2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird Year
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
1
4
0
0
1
1
2
2
1
4
0
0
2
1
2
2
1
4
0
0
3
1
2
2
1
4
0
0
4
1
2
2
1
4
0
0
5
1
2
2
1
4
0
0
6
1
2
2
1
4
0
0
7
1
2
2
1
4
0
0
8
1
2
2
1
4
0
0
9
1
2
2
1
4
0
1
0
1
2
2
1
4
0
1
1
1
2
2
1
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
0
1
1
2
2
1
4
1
0
2
1
2
2
1
4
1
0
3
1
2
2
1
4
1
0
4
1
2
2
1
4
1
0
5
1
2
2
1
4
1
0
6
1
2
2
1
4
1
0
7
1
2
2
1
4
1
0
8
1
2
2
1
4
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
4
1
2
2
1
4
1
0
9
1
2
2
1
4
1
1
0
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
1
5
1
2
2
1
4
1
1
6
1
2
2
1
4
1
1
7
1
2
2
1
4
1
1
8
1
2
2
1
4
1
1
9
1
2
2
1
4
1
2
0
A1Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions
geogràfiques i culturals de la història de l’art
LO1Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO3Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO4Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO5Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/ART THEORY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO6Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214112/ART THEORY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO7Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/ART THEORY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO8Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/ART THEORY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO9Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/ART THEORY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO10Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO11Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214112/ART THEORY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO13Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214112/ART THEORY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO14Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214112/ART THEORY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO15Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO16Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO17Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/19TH CENTURY ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/20TH CENTURY ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGY I
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO18Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/19TH CENTURY ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/20TH CENTURY ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGY I
    LO18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO19Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/ART THEORY
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO20Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO21Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO22Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO23Aprendre a analitzar textos
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214112/ART THEORY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214109/19TH CENTURY ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214111/20TH CENTURY ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214119/MUSEOLOGY I
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO24Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214109/19TH CENTURY ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214111/20TH CENTURY ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214119/MUSEOLOGY I
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO25Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/19TH CENTURY ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/20TH CENTURY ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGY I
    LO25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO26Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO27Realització de comentaris de textos i assajos
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214102/CLASSICAL ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214104/GOTHIC ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214107/BAROQUE ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214112/ART THEORY
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214109/19TH CENTURY ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214111/20TH CENTURY ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214119/MUSEOLOGY I
    LO27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO28Comprensió de la història del patrimoni
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO29Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO30Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/CLASSICAL ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/GOTHIC ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/BAROQUE ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/ART THEORY
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO31Visió de conjunt del pensament estètic
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/CLASSICAL ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/GOTHIC ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/BAROQUE ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/ART THEORY
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO32Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/ART THEORY
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO33Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/ART THEORY
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO34Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO35Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/CLASSICAL ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/GOTHIC ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/RENAISSANCE ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/BAROQUE ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/ART THEORY
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/19TH CENTURY ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/20TH CENTURY ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGY I
    LO35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO36Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO37Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO38Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/ART THEORY
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO39Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214112/ART THEORY
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO40Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214104/GOTHIC ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214107/BAROQUE ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214112/ART THEORY
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214109/19TH CENTURY ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214111/20TH CENTURY ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214119/MUSEOLOGY I
    LO40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214120/HISTORY OF MUSIC
A2Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal
LO1Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO3Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO4Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO5Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO6Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO7Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO8Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/ART THEORY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO10Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO12Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214112/ART THEORY
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO13Comprensió de la història del patrimoni
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO14Visió de conjunt del pensament estètic
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/ART THEORY
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO15Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/ART THEORY
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO16Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/ART THEORY
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO17Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/ART THEORY
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/19TH CENTURY ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/20TH CENTURY ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGY I
    LO17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO18Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO19Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO20Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO21Realització de comentaris de textos i assaigs
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214112/ART THEORY
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214109/19TH CENTURY ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214111/20TH CENTURY ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214119/MUSEOLOGY I
    LO21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO22Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO23Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214112/ART THEORY
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214109/19TH CENTURY ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214111/20TH CENTURY ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214119/MUSEOLOGY I
    LO23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO24Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/ART THEORY
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO25Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214112/ART THEORY
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO26Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/GOTHIC ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/BAROQUE ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/ART THEORY
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/19TH CENTURY ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/20TH CENTURY ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGY I
    LO26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTORY OF MUSIC
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el
context europeu occidental i hispànic
LO1Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO3Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO4Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO5Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO6Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO7Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO8Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO9Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO10Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/ART THEORY
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO11Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/ART THEORY
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO12Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO13Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/ART THEORY
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO14Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
A4Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art
LO1Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214112/ART THEORY
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214120/HISTORY OF MUSIC
A5Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges
(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i
tècniques de la producció artística al llarg de la història
LO1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO3Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/ART THEORY
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO4Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO5Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO6Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO7Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO8Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/ART THEORY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO10Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO12Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO13Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO14Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO15Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO16Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214112/ART THEORY
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO17Visió de conjunt del pensament estètic
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/ART THEORY
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO18Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO19Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214112/ART THEORY
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO20Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/ART THEORY
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/19TH CENTURY ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/20TH CENTURY ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGY I
    LO20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO21Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/ART THEORY
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO22Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO23Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214112/ART THEORY
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO24Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO25Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO26Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214102/CLASSICAL ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214104/GOTHIC ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214107/BAROQUE ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214112/ART THEORY
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO27Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214102/CLASSICAL ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214104/GOTHIC ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214107/BAROQUE ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214112/ART THEORY
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO28Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/ART THEORY
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
A6Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art
LO1Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214112/ART THEORY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO2Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214112/ART THEORY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO3Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214112/ART THEORY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO4Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO5Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO6Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
 LO7Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY