2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
1
4
0
0
1
1
2
2
1
4
0
0
2
1
2
2
1
4
0
0
3
1
2
2
1
4
0
0
4
1
2
2
1
4
0
0
5
1
2
2
1
4
0
0
6
1
2
2
1
4
0
0
7
1
2
2
1
4
0
0
8
1
2
2
1
4
0
0
9
1
2
2
1
4
0
1
0
1
2
2
1
4
0
1
1
1
2
2
1
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
0
1
1
2
2
1
4
1
0
2
1
2
2
1
4
1
0
3
1
2
2
1
4
1
0
4
1
2
2
1
4
1
0
5
1
2
2
1
4
1
0
6
1
2
2
1
4
1
0
7
1
2
2
1
4
1
0
8
1
2
2
1
4
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
4
1
2
2
1
4
1
0
9
1
2
2
1
4
1
1
0
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
1
5
1
2
2
1
4
1
1
6
1
2
2
1
4
1
1
7
1
2
2
1
4
1
1
8
1
2
2
1
4
1
1
9
1
2
2
1
4
1
2
0
1
2
2
1
4
3
0
1
1
2
2
1
4
2
0
5
1
2
2
1
4
2
0
6
1
2
2
1
4
2
1
2
1
2
2
1
4
2
1
3
1
2
2
1
4
2
1
4
1
2
2
1
4
2
1
7
1
2
2
1
4
2
2
0
1
2
2
1
4
2
2
1
1
2
2
1
4
2
2
2
1
2
2
1
4
5
0
1
A1Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions
geogràfiques i culturals de la història de l’art.
LO1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/ART THEORY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214222/MUSEOLOGY II
    LO4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214112/ART THEORY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214222/MUSEOLOGY II
    LO5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Distingeix els estils artístics de l’art clàssic
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214112/ART THEORY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/ART THEORY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214222/MUSEOLOGY II
    LO7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/ART THEORY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214222/MUSEOLOGY II
    LO8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214222/MUSEOLOGY II
    LO9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214222/MUSEOLOGY II
    LO10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Estudia l’evolució artística de l’època
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214222/MUSEOLOGY II
    LO13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214501/WORK PLACEMENT
 LO14Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214222/MUSEOLOGY II
    LO14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214501/WORK PLACEMENT
 LO15Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/ART THEORY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO16Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO17Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO18Aprèn a analitzar textos
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214112/ART THEORY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214109/19TH CENTURY ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214111/20TH CENTURY ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214119/MUSEOLOGY I
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214222/MUSEOLOGY II
    LO18 - Aprèn a analitzar textos

12214501/WORK PLACEMENT
 LO19Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214109/19TH CENTURY ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214111/20TH CENTURY ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214119/MUSEOLOGY I
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214222/MUSEOLOGY II
    LO19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214501/WORK PLACEMENT
 LO20Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214109/19TH CENTURY ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214111/20TH CENTURY ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGY I
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214222/MUSEOLOGY II
    LO20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214501/WORK PLACEMENT
 LO21Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214222/MUSEOLOGY II
    LO21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214501/WORK PLACEMENT
 LO22Realitza comentaris de textos i assajos
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214112/ART THEORY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214109/19TH CENTURY ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214111/20TH CENTURY ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214119/MUSEOLOGY I
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214222/MUSEOLOGY II
    LO22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214501/WORK PLACEMENT
 LO23Comprèn la història del patrimoni
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO23 - Comprèn la història del patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
 LO24Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
 LO25Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/ART THEORY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214222/MUSEOLOGY II
    LO25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214501/WORK PLACEMENT
 LO26Té visió de conjunt del pensament estètic
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214102/CLASSICAL ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214104/GOTHIC ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214107/BAROQUE ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214112/ART THEORY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO27Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/ART THEORY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO28Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/ART THEORY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214222/MUSEOLOGY II
    LO28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214501/WORK PLACEMENT
 LO29Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214222/MUSEOLOGY II
    LO29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214501/WORK PLACEMENT
 LO30Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/CLASSICAL ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/GOTHIC ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/RENAISSANCE ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/BAROQUE ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/ART THEORY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/19TH CENTURY ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/20TH CENTURY ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGY I
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGY II
    LO30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/WORK PLACEMENT
 LO31Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGY II
    LO31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/WORK PLACEMENT
 LO32Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO33Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/ART THEORY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214222/MUSEOLOGY II
    LO33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214501/WORK PLACEMENT
 LO34Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214112/ART THEORY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214222/MUSEOLOGY II
    LO34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214501/WORK PLACEMENT
 LO35Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214104/GOTHIC ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214107/BAROQUE ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214112/ART THEORY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214109/19TH CENTURY ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214111/20TH CENTURY ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214119/MUSEOLOGY I
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214222/MUSEOLOGY II
    LO35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214501/WORK PLACEMENT
 LO36Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO37Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214104/GOTHIC ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214107/BAROQUE ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214112/ART THEORY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214109/19TH CENTURY ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214111/20TH CENTURY ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214119/MUSEOLOGY I
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214222/MUSEOLOGY II
    LO37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214501/WORK PLACEMENT
 LO38Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214102/CLASSICAL ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214104/GOTHIC ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214107/BAROQUE ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214112/ART THEORY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214109/19TH CENTURY ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214111/20TH CENTURY ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214119/MUSEOLOGY I
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214222/MUSEOLOGY II
    LO38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214501/WORK PLACEMENT
 LO39Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO40Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214102/CLASSICAL ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214104/GOTHIC ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214106/RENAISSANCE ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214107/BAROQUE ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214112/ART THEORY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214109/19TH CENTURY ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214111/20TH CENTURY ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214119/MUSEOLOGY I
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214222/MUSEOLOGY II
    LO40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214501/WORK PLACEMENT
 LO41Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214002/ICONOGRAPHY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214102/CLASSICAL ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214104/GOTHIC ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214106/RENAISSANCE ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214107/BAROQUE ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214112/ART THEORY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214109/19TH CENTURY ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214111/20TH CENTURY ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214119/MUSEOLOGY I
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214222/MUSEOLOGY II
    LO41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214501/WORK PLACEMENT
 LO42Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214002/ICONOGRAPHY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214102/CLASSICAL ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214104/GOTHIC ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214106/RENAISSANCE ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214107/BAROQUE ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214112/ART THEORY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214109/19TH CENTURY ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214111/20TH CENTURY ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214119/MUSEOLOGY I
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214222/MUSEOLOGY II
    LO42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214501/WORK PLACEMENT
 LO43Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAPHY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/CLASSICAL ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/GOTHIC ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/RENAISSANCE ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/BAROQUE ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/ART THEORY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/19TH CENTURY ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/20TH CENTURY ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGY I
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGY II
    LO43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/WORK PLACEMENT
 LO44Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGY II
    LO44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/WORK PLACEMENT
 LO45Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO46Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214102/CLASSICAL ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214104/GOTHIC ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214107/BAROQUE ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214112/ART THEORY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214109/19TH CENTURY ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214111/20TH CENTURY ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGY I
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214222/MUSEOLOGY II
    LO46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214501/WORK PLACEMENT
A2Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
LO1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214222/MUSEOLOGY II
    LO4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214222/MUSEOLOGY II
    LO6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214222/MUSEOLOGY II
    LO8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214112/ART THEORY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214222/MUSEOLOGY II
    LO10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214222/MUSEOLOGY II
    LO11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Comprèn la història del patrimoni
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO12 - Comprèn la història del patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Té visió de conjunt del pensament estètic
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214112/ART THEORY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO14Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/ART THEORY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214222/MUSEOLOGY II
    LO14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214501/WORK PLACEMENT
 LO15Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/ART THEORY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO16Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/ART THEORY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGY II
    LO16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/WORK PLACEMENT
 LO17Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/ART THEORY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/19TH CENTURY ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/20TH CENTURY ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGY I
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGY II
    LO17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/WORK PLACEMENT
 LO18Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO19Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214222/MUSEOLOGY II
    LO19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214501/WORK PLACEMENT
 LO20Realitza comentaris de textos i assaigs
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214112/ART THEORY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214109/19TH CENTURY ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214111/20TH CENTURY ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214119/MUSEOLOGY I
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214222/MUSEOLOGY II
    LO20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214501/WORK PLACEMENT
 LO21Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
 LO22Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214112/ART THEORY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214109/19TH CENTURY ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214111/20TH CENTURY ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214119/MUSEOLOGY I
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214222/MUSEOLOGY II
    LO22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214501/WORK PLACEMENT
 LO23Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/ART THEORY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214222/MUSEOLOGY II
    LO23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214501/WORK PLACEMENT
 LO24Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214112/ART THEORY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214222/MUSEOLOGY II
    LO24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214501/WORK PLACEMENT
 LO25Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/ART THEORY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/19TH CENTURY ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/20TH CENTURY ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGY I
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214222/MUSEOLOGY II
    LO25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214501/WORK PLACEMENT
 LO26Aplica les diferents tecnologies de la informació
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214102/CLASSICAL ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214104/GOTHIC ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214106/RENAISSANCE ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214107/BAROQUE ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214112/ART THEORY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214109/19TH CENTURY ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214111/20TH CENTURY ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214119/MUSEOLOGY I
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214222/MUSEOLOGY II
    LO26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214501/WORK PLACEMENT
 LO27Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214222/MUSEOLOGY II
    LO27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214501/WORK PLACEMENT
 LO28Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el
context europeu occidental i hispànic.
LO1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGY II
    LO2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGY II
    LO3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Estudia l’evolució artística de l’època
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214222/MUSEOLOGY II
    LO6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214222/MUSEOLOGY II
    LO7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214222/MUSEOLOGY II
    LO8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214222/MUSEOLOGY II
    LO9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/ART THEORY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214222/MUSEOLOGY II
    LO10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/ART THEORY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214222/MUSEOLOGY II
    LO11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214112/ART THEORY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214222/MUSEOLOGY II
    LO12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/ART THEORY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214222/MUSEOLOGY II
    LO13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214501/WORK PLACEMENT
 LO14Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/ART THEORY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214205/CONTEMPORARY LATIN-AMERICAN ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214206/LATEST ARTISTIC TRENDS
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214212/MEDIEVAL ART IN SPAIN
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214213/RENAISSANCE ART IN SPAIN
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214214/SPANISH BAROQUE ART
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214217/HISTORY OF THE CINEMA IN SPAIN
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214222/MUSEOLOGY II
    LO14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214501/WORK PLACEMENT
 LO15Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Integra adequadament les competències específiques en relació amb l'anàlisi i coneixements dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART