2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
2
4
0
0
1
1
2
2
2
4
0
0
2
1
2
2
2
4
0
0
3
1
2
2
2
4
0
0
4
1
2
2
2
4
0
0
5
1
2
2
2
4
0
0
6
1
2
2
2
4
0
0
7
1
2
2
2
4
0
0
8
1
2
2
2
4
0
0
9
1
2
2
2
4
0
1
0
1
2
2
2
4
1
0
1
1
2
2
2
4
1
0
2
1
2
2
2
4
1
0
3
1
2
2
2
4
1
0
4
1
2
2
2
4
1
0
5
1
2
2
2
4
1
0
6
1
2
2
2
4
1
0
7
1
2
2
2
4
1
0
8
1
2
2
2
4
1
0
9
1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
3
1
2
2
2
4
1
1
4
1
2
2
2
4
1
1
5
1
2
2
2
4
1
1
6
1
2
2
2
4
1
1
7
1
2
2
2
4
3
0
1
1
2
2
2
4
4
0
1
1
2
2
2
4
2
0
2
1
2
2
2
4
2
0
3
1
2
2
2
4
2
0
4
1
2
2
2
4
2
0
5
1
2
2
2
4
2
0
6
1
2
2
2
4
2
1
1
1
2
2
2
4
2
1
3
1
2
2
2
4
2
1
4
1
2
2
2
4
2
1
5
1
2
2
2
4
2
1
6
1
2
2
2
4
2
1
8
1
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
4
2
2
4
1
2
2
2
4
2
2
5
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres
bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
LO1Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO5Coneix els sistemes d’organització política
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224108/IMAGE THEORY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224203/CREATINE WRITING
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224213/MARKET RESEARCH
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO6Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224108/IMAGE THEORY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224203/CREATINE WRITING
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224213/MARKET RESEARCH
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO7Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224108/IMAGE THEORY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224203/CREATINE WRITING
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224213/MARKET RESEARCH
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO8Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224108/IMAGE THEORY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224203/CREATINE WRITING
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224213/MARKET RESEARCH
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO9Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224108/IMAGE THEORY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224203/CREATINE WRITING
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224213/MARKET RESEARCH
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO10Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224108/IMAGE THEORY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224203/CREATINE WRITING
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224213/MARKET RESEARCH
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO11Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224108/IMAGE THEORY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224203/CREATINE WRITING
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO12Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224108/IMAGE THEORY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224203/CREATINE WRITING
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224213/MARKET RESEARCH
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO13És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224005/PUBLIC OPINION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224108/IMAGE THEORY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224401/WORK PLACEMENT
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224203/CREATINE WRITING
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224213/MARKET RESEARCH
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO14Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224108/IMAGE THEORY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224203/CREATINE WRITING
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO15Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224108/IMAGE THEORY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224203/CREATINE WRITING
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224213/MARKET RESEARCH
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO16Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224108/IMAGE THEORY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224203/CREATINE WRITING
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO17Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224108/IMAGE THEORY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224203/CREATINE WRITING
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224213/MARKET RESEARCH
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO18Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224108/IMAGE THEORY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224203/CREATINE WRITING
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224213/MARKET RESEARCH
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO19Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224005/PUBLIC OPINION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224108/IMAGE THEORY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224203/CREATINE WRITING
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224213/MARKET RESEARCH
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO20S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224108/IMAGE THEORY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224203/CREATINE WRITING
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en
les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials.
LO1Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO5Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224108/IMAGE THEORY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224203/CREATINE WRITING
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224213/MARKET RESEARCH
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO6Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224108/IMAGE THEORY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224203/CREATINE WRITING
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224213/MARKET RESEARCH
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO7Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224108/IMAGE THEORY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224203/CREATINE WRITING
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224213/MARKET RESEARCH
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO8Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224108/IMAGE THEORY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224203/CREATINE WRITING
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224213/MARKET RESEARCH
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO9Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224108/IMAGE THEORY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224203/CREATINE WRITING
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224213/MARKET RESEARCH
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO10Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224108/IMAGE THEORY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224203/CREATINE WRITING
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224213/MARKET RESEARCH
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO11Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224108/IMAGE THEORY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224203/CREATINE WRITING
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO12Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224108/IMAGE THEORY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224203/CREATINE WRITING
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO13Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224005/PUBLIC OPINION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224108/IMAGE THEORY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224203/CREATINE WRITING
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224213/MARKET RESEARCH
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO14Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224108/IMAGE THEORY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224203/CREATINE WRITING
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224213/MARKET RESEARCH
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO15Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224108/IMAGE THEORY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224203/CREATINE WRITING
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224213/MARKET RESEARCH
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO16Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224108/IMAGE THEORY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224203/CREATINE WRITING
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224213/MARKET RESEARCH
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO17Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224108/IMAGE THEORY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224203/CREATINE WRITING
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224213/MARKET RESEARCH
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO18Desenvolupa les habilitats de treball en equip
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224108/IMAGE THEORY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224203/CREATINE WRITING
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224213/MARKET RESEARCH
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO19És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224005/PUBLIC OPINION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224108/IMAGE THEORY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224401/WORK PLACEMENT
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224203/CREATINE WRITING
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224213/MARKET RESEARCH
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO20Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224005/PUBLIC OPINION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224108/IMAGE THEORY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224401/WORK PLACEMENT
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224203/CREATINE WRITING
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224213/MARKET RESEARCH
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A3Dominar l’aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals
i audiovisuals.
LO1Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO5Participa i col·labora del treball en equip
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224108/IMAGE THEORY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224203/CREATINE WRITING
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224213/MARKET RESEARCH
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO6Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224108/IMAGE THEORY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224203/CREATINE WRITING
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224213/MARKET RESEARCH
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO7Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224108/IMAGE THEORY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224203/CREATINE WRITING
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224213/MARKET RESEARCH
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO8Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224108/IMAGE THEORY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224203/CREATINE WRITING
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224213/MARKET RESEARCH
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A4Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i
atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies
retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
LO1Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO5Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224108/IMAGE THEORY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224203/CREATINE WRITING
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224213/MARKET RESEARCH
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO6Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224108/IMAGE THEORY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224203/CREATINE WRITING
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224213/MARKET RESEARCH
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO7Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224108/IMAGE THEORY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224203/CREATINE WRITING
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224213/MARKET RESEARCH
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO8Valora la feina en equip
    LO8 - Valora la feina en equip

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Valora la feina en equip

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Valora la feina en equip

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Valora la feina en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO8 - Valora la feina en equip

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Valora la feina en equip

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Valora la feina en equip

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Valora la feina en equip

12224108/IMAGE THEORY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Valora la feina en equip

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO8 - Valora la feina en equip

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO8 - Valora la feina en equip

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO8 - Valora la feina en equip

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO8 - Valora la feina en equip

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Valora la feina en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224203/CREATINE WRITING
    LO8 - Valora la feina en equip

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Valora la feina en equip

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO8 - Valora la feina en equip

12224213/MARKET RESEARCH
    LO8 - Valora la feina en equip

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO8 - Valora la feina en equip

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO8 - Valora la feina en equip

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Valora la feina en equip

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO9Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224108/IMAGE THEORY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224203/CREATINE WRITING
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224213/MARKET RESEARCH
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO10Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224108/IMAGE THEORY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224203/CREATINE WRITING
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224213/MARKET RESEARCH
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO11Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224108/IMAGE THEORY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224203/CREATINE WRITING
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224213/MARKET RESEARCH
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO12Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224108/IMAGE THEORY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224203/CREATINE WRITING
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224213/MARKET RESEARCH
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO13Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224108/IMAGE THEORY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224203/CREATINE WRITING
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO14Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224108/IMAGE THEORY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224203/CREATINE WRITING
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224213/MARKET RESEARCH
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO15Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224108/IMAGE THEORY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224203/CREATINE WRITING
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224213/MARKET RESEARCH
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO16Reconeix recursos literaris que figuren en un text
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224108/IMAGE THEORY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224203/CREATINE WRITING
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224213/MARKET RESEARCH
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO17Aplica recursos literaris a l’escriptura
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224108/IMAGE THEORY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224203/CREATINE WRITING
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224213/MARKET RESEARCH
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO18Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224108/IMAGE THEORY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224203/CREATINE WRITING
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224213/MARKET RESEARCH
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO19Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224005/PUBLIC OPINION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224108/IMAGE THEORY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224203/CREATINE WRITING
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224213/MARKET RESEARCH
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO20Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224005/PUBLIC OPINION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224108/IMAGE THEORY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224401/WORK PLACEMENT
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224203/CREATINE WRITING
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224213/MARKET RESEARCH
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO21Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224005/PUBLIC OPINION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224108/IMAGE THEORY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224401/WORK PLACEMENT
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224203/CREATINE WRITING
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224213/MARKET RESEARCH
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO22Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224005/PUBLIC OPINION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224108/IMAGE THEORY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224401/WORK PLACEMENT
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224203/CREATINE WRITING
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224213/MARKET RESEARCH
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO23Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224005/PUBLIC OPINION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224108/IMAGE THEORY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224401/WORK PLACEMENT
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224203/CREATINE WRITING
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224213/MARKET RESEARCH
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A5Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial
a les empreses de publicitat i relacions públiques.
LO1Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A6Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge
en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la
postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
LO1Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224213/MARKET RESEARCH
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO3Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224108/IMAGE THEORY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224203/CREATINE WRITING
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224213/MARKET RESEARCH
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO4Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224108/IMAGE THEORY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224203/CREATINE WRITING
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224213/MARKET RESEARCH
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO5Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224108/IMAGE THEORY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224203/CREATINE WRITING
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224213/MARKET RESEARCH
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO6Exerceix amb fonament la crítica de fotografia
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224108/IMAGE THEORY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224203/CREATINE WRITING
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224213/MARKET RESEARCH
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO7Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224108/IMAGE THEORY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224203/CREATINE WRITING
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224213/MARKET RESEARCH
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO8Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224108/IMAGE THEORY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224203/CREATINE WRITING
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224213/MARKET RESEARCH
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO9S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224005/PUBLIC OPINION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224108/IMAGE THEORY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224401/WORK PLACEMENT
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224203/CREATINE WRITING
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224213/MARKET RESEARCH
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO9 - S'apropa a la realitat del fotoperiodisme i de la fotografia publicitària en les diferents vessants
laborals

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO10Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224108/IMAGE THEORY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224203/CREATINE WRITING
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224213/MARKET RESEARCH
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO10 - Produeix textos i discursos audiovisuals publicitaris i de relacions públiques persuasius

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
A7Comprendre els fonaments de l’exercici del periodisme i les seves interrelacions amb l’activitat
publicitària i de les relaciones públiques.
LO1Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224108/IMAGE THEORY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224203/CREATINE WRITING
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224211/MANAGING EVENTS AND PROTOCOL
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224213/MARKET RESEARCH
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224214/DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224215/SPONSORSHIP AND PATRONAGE
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224216/RELATIONS WITH THE MEDIA
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224218/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224221/GENDER AMD COMMUNICATION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224224/MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION
    LO1 - Analitza i interpreta l'actualitat periodística des d'un punt de vista crític a través de
l'estudi de la producció, la circulació i el consum de productes periodístics

12224225/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
 LO2Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224007/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224010/THE ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224108/IMAGE THEORY
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224111/ADVERTISING CREATIVITY
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224112/PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224113/MARKETING AND COMMUNICATION TECHNIQUES
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224114/RESOURCE PLANNING
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224115/CORPORATE COMMUNICATION AND IMAGE
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224116/DIRECTING ACCOUNTS IN ADRTSIG AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224117/PROFESSIONAL AND RESEARCH PROJECTS WORKSHOP
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224203/CREATINE WRITING
    LO2 - Coneix els drets i els deures professionals del periodista, tal i com estan recollits en la
legislació vigent i en el codi deontològic

12224204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Coneix els drets i els deures professiona