2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
12234008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL Primer
Formació bàsica 6
12234002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC Primer
Formació bàsica 6
12234004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ Primer
Formació bàsica 6
12234009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ Segon
Formació bàsica 6
12234005 OPINIÓ PÚBLICA Segon
Formació bàsica 6
12234010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) Anual
Formació bàsica 9
12234007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) Anual
Formació bàsica 9
12234006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET Anual
Formació bàsica 9