2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234001 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
12234008 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL Primer
Formació bàsica 6
12234002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC Primer
Formació bàsica 6
12234004 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ Primer
Formació bàsica 6
12234009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ Segon
Formació bàsica 6
12234003 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
12234005 OPINIÓ PÚBLICA Segon
Formació bàsica 6
12234010 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) Anual
Formació bàsica 9
12234007 ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) Anual
Formació bàsica 9
12234006 TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET Anual
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234102 COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL Primer
Obligatòria 6
12234107 DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA Anual
Obligatòria 9
12234106 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES Anual
Obligatòria 9
12234104 FONAMENTS DEL PERIODISME Anual
Obligatòria 9
12234105 HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ Anual
Obligatòria 9
12234101 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA Anual
Obligatòria 9
12234103 TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234110 CIUTADANIA Primer
Obligatòria 6
12234115 HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL Primer
Obligatòria 6
12234114 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL Primer
Obligatòria 6
12234108 TEORIA DE LA IMATGE Primer
Obligatòria 6
12234109 DRET DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
12234113 REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS Segon
Obligatòria 6
12234116 TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA Segon
Obligatòria 6
12234112 GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS Anual
Obligatòria 9
12234111 NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234401 PRÀCTIQUES EXTERNES Anual
Pràctiques Externes obligatòria 12
12234301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234209 AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS Primer
Optativa 6
12234210 AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO Primer
Optativa 6
12234212 DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO Primer
Optativa 6
12234203 ESCRIPTURA CREATIVA Primer
Optativa 6
12234206 GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT Primer
Optativa 6
12234215 INFODISSENY Primer
Optativa 6
12234217 PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL Primer
Optativa 6
12234208 ANIMACIÓ AUDIOVISUAL Segon
Optativa 6
12234201 CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ Segon
Optativa 6
12234211 DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS Segon
Optativa 6
12234204 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL Segon
Optativa 6
12234205 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA Segon
Optativa 6
12234218 PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA Segon
Optativa 6
12234219 PROGRAMACIÓ RADIOFÒNICA I TELEVISIVA Segon
Optativa 6
12234222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 6