2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
3
4
0
0
1
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
1
2
2
3
4
0
0
2
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
1
2
2
3
4
0
0
4
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
0
0
5
OPINIÓ PÚBLICA
1
2
2
3
4
0
0
6
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
1
2
2
3
4
0
0
7
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
1
2
2
3
4
0
0
8
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
1
2
2
3
4
0
0
9
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
1
2
2
3
4
0
1
0
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres
bàsics (jurídico-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
RA1Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Conèixer els sistemes d’organització política
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, a
les societats contemporànies, amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials
RA1Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
A3Dominar el hardware i el software de producció audiovisual i multimèdia
RA1Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
A4Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció,
construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços,
correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies
retòriques més adequades
RA1Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Comunicació Audiovisual.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Troba la solució adequada

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Troba la solució adequada

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Troba la solució adequada

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B7Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12234010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)