2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
3
4
0
0
1
1
2
2
3
4
0
0
2
1
2
2
3
4
0
0
3
1
2
2
3
4
0
0
4
1
2
2
3
4
0
0
5
1
2
2
3
4
0
0
6
1
2
2
3
4
0
0
7
1
2
2
3
4
0
0
8
1
2
2
3
4
0
0
9
1
2
2
3
4
0
1
0
1
2
2
3
4
1
0
1
1
2
2
3
4
1
0
2
1
2
2
3
4
1
0
3
1
2
2
3
4
1
0
4
1
2
2
3
4
1
0
5
1
2
2
3
4
1
0
6
1
2
2
3
4
1
0
7
1
2
2
3
4
1
0
8
1
2
2
3
4
1
0
9
1
2
2
3
4
1
1
0
1
2
2
3
4
1
1
1
1
2
2
3
4
1
1
2
1
2
2
3
4
1
1
3
1
2
2
3
4
1
1
4
1
2
2
3
4
1
1
5
1
2
2
3
4
1
1
6
1
2
2
3
4
3
0
1
1
2
2
3
4
4
0
1
1
2
2
3
4
2
0
1
1
2
2
3
4
2
0
3
1
2
2
3
4
2
0
4
1
2
2
3
4
2
0
5
1
2
2
3
4
2
0
6
1
2
2
3
4
2
0
8
1
2
2
3
4
2
0
9
1
2
2
3
4
2
1
0
1
2
2
3
4
2
1
1
1
2
2
3
4
2
1
2
1
2
2
3
4
2
1
5
1
2
2
3
4
2
1
7
1
2
2
3
4
2
1
8
1
2
2
3
4
2
1
9
1
2
2
3
4
2
2
2
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres
bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
LO1Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - Adquireix eines d'interpretació de la vida política i jurídica

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO5Coneix els sistemes d’organització política
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234108/IMAGE THEORY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234110/CITIZENSHIP
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234203/CREATINE WRITING
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO5 - Coneix els sistemes d’organització política

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO6Coneix el procés de configuració del Estat constitucional
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234108/IMAGE THEORY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234110/CITIZENSHIP
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234203/CREATINE WRITING
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO6 - Coneix el procés de configuració del Estat constitucional

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO7Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234108/IMAGE THEORY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234110/CITIZENSHIP
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234203/CREATINE WRITING
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO8Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234108/IMAGE THEORY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234110/CITIZENSHIP
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234203/CREATINE WRITING
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO9Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234108/IMAGE THEORY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234110/CITIZENSHIP
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234203/CREATINE WRITING
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO10Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234108/IMAGE THEORY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234110/CITIZENSHIP
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234203/CREATINE WRITING
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO11Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234108/IMAGE THEORY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234110/CITIZENSHIP
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234203/CREATINE WRITING
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO12Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234108/IMAGE THEORY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234110/CITIZENSHIP
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234203/CREATINE WRITING
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO13És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234005/PUBLIC OPINION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234108/IMAGE THEORY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234110/CITIZENSHIP
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234401/WORK PLACEMENT
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234203/CREATINE WRITING
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO14Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234108/IMAGE THEORY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234110/CITIZENSHIP
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234203/CREATINE WRITING
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO15Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234108/IMAGE THEORY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234110/CITIZENSHIP
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234203/CREATINE WRITING
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO16Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234108/IMAGE THEORY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234110/CITIZENSHIP
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234203/CREATINE WRITING
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO16 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO17Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234108/IMAGE THEORY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234110/CITIZENSHIP
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234203/CREATINE WRITING
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO17 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO18Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234108/IMAGE THEORY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234110/CITIZENSHIP
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234203/CREATINE WRITING
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO19Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234005/PUBLIC OPINION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234108/IMAGE THEORY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234110/CITIZENSHIP
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234203/CREATINE WRITING
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO19 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO20S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234108/IMAGE THEORY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234110/CITIZENSHIP
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234203/CREATINE WRITING
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
A2Interpretar els processos i fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les
societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials.
LO1Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO5Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234108/IMAGE THEORY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234110/CITIZENSHIP
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234203/CREATINE WRITING
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO6Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234108/IMAGE THEORY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234110/CITIZENSHIP
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234203/CREATINE WRITING
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO7Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234108/IMAGE THEORY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234110/CITIZENSHIP
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234203/CREATINE WRITING
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO8Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234108/IMAGE THEORY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234110/CITIZENSHIP
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234203/CREATINE WRITING
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO9Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234108/IMAGE THEORY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234110/CITIZENSHIP
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234203/CREATINE WRITING
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO10Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234108/IMAGE THEORY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234110/CITIZENSHIP
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234203/CREATINE WRITING
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO11Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234108/IMAGE THEORY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234110/CITIZENSHIP
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234203/CREATINE WRITING
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO12Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234108/IMAGE THEORY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234110/CITIZENSHIP
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234203/CREATINE WRITING
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO13Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234005/PUBLIC OPINION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234108/IMAGE THEORY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234110/CITIZENSHIP
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234203/CREATINE WRITING
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO14Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234108/IMAGE THEORY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234110/CITIZENSHIP
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234203/CREATINE WRITING
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO15Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234108/IMAGE THEORY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234110/CITIZENSHIP
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234203/CREATINE WRITING
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO16Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234108/IMAGE THEORY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234110/CITIZENSHIP
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234203/CREATINE WRITING
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO17Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234108/IMAGE THEORY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234110/CITIZENSHIP
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234203/CREATINE WRITING
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO18Desenvolupa les habilitats de treball en equip
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234108/IMAGE THEORY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234110/CITIZENSHIP
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234203/CREATINE WRITING
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
A3Dominar el maquinari i el programari de producció audiovisual i multimèdia.
LO1Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - Coneix i s'interessa per l'evolució tecnològica del món audiovisual i d'Internet

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO5Participa i col·labora del treball en equip
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234108/IMAGE THEORY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234110/CITIZENSHIP
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234203/CREATINE WRITING
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO5 - Participa i col·labora del treball en equip

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO6Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234108/IMAGE THEORY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234110/CITIZENSHIP
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234203/CREATINE WRITING
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les a accions

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO7Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234108/IMAGE THEORY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234110/CITIZENSHIP
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234203/CREATINE WRITING
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO8Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234108/IMAGE THEORY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234110/CITIZENSHIP
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234203/CREATINE WRITING
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
A4Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció,
construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços,
correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies
retòriques més adequades.
LO1Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO5Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234108/IMAGE THEORY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234110/CITIZENSHIP
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234203/CREATINE WRITING
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO6Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234005/PUBLIC OPINION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234108/IMAGE THEORY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234110/CITIZENSHIP
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234401/WORK PLACEMENT
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234203/CREATINE WRITING
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO7Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234108/IMAGE THEORY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234110/CITIZENSHIP
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234203/CREATINE WRITING
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO8Valora la feina en equip
    LO8 - Valora la feina en equip

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Valora la feina en equip

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Valora la feina en equip

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Valora la feina en equip

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Valora la feina en equip

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Valora la feina en equip

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Valora la feina en equip

12234108/IMAGE THEORY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Valora la feina en equip

12234110/CITIZENSHIP
    LO8 - Valora la feina en equip

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO8 - Valora la feina en equip

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Valora la feina en equip

12234401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Valora la feina en equip

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO8 - Valora la feina en equip

12234203/CREATINE WRITING
    LO8 - Valora la feina en equip

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Valora la feina en equip

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO8 - Valora la feina en equip

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO8 - Valora la feina en equip

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO8 - Valora la feina en equip

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO8 - Valora la feina en equip

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO8 - Valora la feina en equip

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO8 - Valora la feina en equip

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO8 - Valora la feina en equip

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO8 - Valora la feina en equip

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO9Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234108/IMAGE THEORY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234110/CITIZENSHIP
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234203/CREATINE WRITING
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO10Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234108/IMAGE THEORY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234110/CITIZENSHIP
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234203/CREATINE WRITING
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditors grupals

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO11Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234108/IMAGE THEORY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234110/CITIZENSHIP
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234203/CREATINE WRITING
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO12Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234108/IMAGE THEORY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234110/CITIZENSHIP
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234203/CREATINE WRITING
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable de
l'èxit d'una comunicació oral

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO13Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234005/PUBLIC OPINION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234108/IMAGE THEORY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234110/CITIZENSHIP
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234401/WORK PLACEMENT
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234203/CREATINE WRITING
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO14Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234005/PUBLIC OPINION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234108/IMAGE THEORY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234110/CITIZENSHIP
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234401/WORK PLACEMENT
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234203/CREATINE WRITING
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO15Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234005/PUBLIC OPINION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234108/IMAGE THEORY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234110/CITIZENSHIP
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234401/WORK PLACEMENT
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234203/CREATINE WRITING
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO16Reconeix recursos literaris que figuren en un text
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234005/PUBLIC OPINION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234108/IMAGE THEORY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234110/CITIZENSHIP
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234401/WORK PLACEMENT
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234203/CREATINE WRITING
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO17Aplica recursos literaris a l’escriptura
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234005/PUBLIC OPINION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234108/IMAGE THEORY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234110/CITIZENSHIP
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234401/WORK PLACEMENT
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234203/CREATINE WRITING
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO18Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234005/PUBLIC OPINION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234108/IMAGE THEORY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234110/CITIZENSHIP
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234401/WORK PLACEMENT
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234203/CREATINE WRITING
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO19Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234005/PUBLIC OPINION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234108/IMAGE THEORY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234110/CITIZENSHIP
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234401/WORK PLACEMENT
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234203/CREATINE WRITING
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO20Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234005/PUBLIC OPINION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234108/IMAGE THEORY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234110/CITIZENSHIP
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234401/WORK PLACEMENT
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234203/CREATINE WRITING
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO21Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234005/PUBLIC OPINION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234108/IMAGE THEORY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234110/CITIZENSHIP
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234401/WORK PLACEMENT
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234203/CREATINE WRITING
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO22Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234005/PUBLIC OPINION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234108/IMAGE THEORY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234110/CITIZENSHIP
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234401/WORK PLACEMENT
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234203/CREATINE WRITING
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO23Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234005/PUBLIC OPINION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234108/IMAGE THEORY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234110/CITIZENSHIP
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234401/WORK PLACEMENT
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234203/CREATINE WRITING
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
A5Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial
a les empreses de producció i difusió audiovisual.
LO1Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - Coneix el funcionament d’una empresa de comunicació audiovisual

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
A6Aplicar la gramàtica específica del so i la imatge en moviment a la producció de productes
audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la
postproducció de programes i productes de ràdio i televisió.
LO1Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234005/PUBLIC OPINION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234108/IMAGE THEORY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234110/CITIZENSHIP
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234401/WORK PLACEMENT
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234203/CREATINE WRITING
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO2Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234005/PUBLIC OPINION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234108/IMAGE THEORY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234110/CITIZENSHIP
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234401/WORK PLACEMENT
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234203/CREATINE WRITING
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO3Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234005/PUBLIC OPINION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234108/IMAGE THEORY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234110/CITIZENSHIP
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234401/WORK PLACEMENT
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234203/CREATINE WRITING
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO4És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234005/PUBLIC OPINION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234108/IMAGE THEORY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234110/CITIZENSHIP
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234401/WORK PLACEMENT
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234203/CREATINE WRITING
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO4 - És capaç de reconèixer i treballar amb estructures narratives i mítiques clàssiques

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO5Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234005/PUBLIC OPINION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234108/IMAGE THEORY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234110/CITIZENSHIP
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234401/WORK PLACEMENT
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234203/CREATINE WRITING
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO5 - Reconeix les variables genèriques i de formats en una inconosfera audiovisual en constant canvi

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO6És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234005/PUBLIC OPINION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234108/IMAGE THEORY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234110/CITIZENSHIP
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234401/WORK PLACEMENT
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234203/CREATINE WRITING
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO6 - És capaç d'analitzar les diferents variants genèriques i de format de programes

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO7Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234005/PUBLIC OPINION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234108/IMAGE THEORY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234110/CITIZENSHIP
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234401/WORK PLACEMENT
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234203/CREATINE WRITING
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO7 - Aprèn a generar propostes audiovisuals segons les necessitats pròpies dels diferents gèneres i
formats

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO8Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234005/PUBLIC OPINION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234108/IMAGE THEORY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234110/CITIZENSHIP
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234401/WORK PLACEMENT
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234203/CREATINE WRITING
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO8 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO9Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234005/PUBLIC OPINION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234108/IMAGE THEORY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234110/CITIZENSHIP
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234401/WORK PLACEMENT
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234203/CREATINE WRITING
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO9 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO10Exerceix amb fonament la crítica de fotografia
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234005/PUBLIC OPINION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234108/IMAGE THEORY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234110/CITIZENSHIP
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234401/WORK PLACEMENT
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234203/CREATINE WRITING
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO10 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO11Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234005/PUBLIC OPINION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234108/IMAGE THEORY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234110/CITIZENSHIP
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234401/WORK PLACEMENT
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234203/CREATINE WRITING
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO11 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12234222/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
 LO12Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234001/SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234002/THE LEGAL CODE AND THE POLITICAL SYSTEM
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234003/INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234004/THEORIES OF COMMUNICATION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234005/PUBLIC OPINION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234006/AUDIOVISUAL AND INTERNET TECHNOLOGY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234007/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (CATALAN)
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234008/HISTORY OF THE CONTEMPORARY WORLD
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234009/CONTEMPORARY AESTHETIC CURRENTS IN COMMUNICATION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234010/ORAL AND WRITTEN LANGUAGE STANDARD (SPANISH)
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234101/INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234102/ORAL COMMUNICATION AND EXPRESSION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234103/THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234104/FUNDAMENTALS OF JOURNALISM
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234105/HISTORY AND STRUCTURE OF COMMUNICATION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234106/FUNDAMENTALS OF ADVERTISING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234107/GRAPHIC DESIGN AND MUTIMEDIA
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234108/IMAGE THEORY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234109/COMMUNICATION LAW
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234110/CITIZENSHIP
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234111/NARRATIVE AND THE AUDIOVISUAL SCRIPT
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234112/AUDIOVISUAL GENRES AND FORMATS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234113/PRODUCING PROGRAMMES AND FICTIONS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234114/AUDIO-VISUAL PRODUCTION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234115/AUDIOVISUAL HISTORY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234116/THEORY AND ANALYSIS OF CINEMA AND TELEVISION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234401/WORK PLACEMENT
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234201/CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS COMPANIES
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234203/CREATINE WRITING
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234204/BODY LANGUAGE AND NON-VERBAL COMMUNICATION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234205/DOCUMENTARY AND ADVERTISING PHOTOGRAPHY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234206/GLOBALIZATION, CULTURE AND SOCIETY
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234208/AUDIOVISUAL ANIMATION
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234209/CONTEMPORARY AUDIOVISUALS AND IDENTITIES
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234210/POST-PRODUCTION: SOUND AND IMAGE
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234211/UNDERTAKING AUDIOVISUAL PROJECTS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234212/DIRECTING PHOTOGRAPHY AND SOUND
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234215/INFORMATION DESIGN
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234217/CULTURAL JOURNALISM AND CRITICISM
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234218/PRODUCTION OF MULTIMEDIA PROJECTS
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234219/RADIO AND TELEVISION SCHEDULING
    LO12 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12234222/STUDIES IN TH