2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
2
2
4
4
0
0
1
1
2
2
4
4
0
0
2
1
2
2
4
4
0
0
3
1
2
2
4
4
0
0
4
1
2
2
4
4
0
0
5
1
2
2
4
4
0
0
6
1
2
2
4
4
0
0
7
1
2
2
4
4
0
0
8
1
2
2
4
4
0
0
9
1
2
2
4
4
0
1
0
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres
bàsics (jurídico-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
RA1Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer els factors estructurants de les societats avançades des de una perspectiva analítica
sociològica

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Analitzar els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Treballar una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i emmarcar-los en el
seu procés de construcció social

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Adquirir eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Conèixer els sistemes d’organització política
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Conèixer els sistemes d’organització política

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Conèixer el procés de configuració del Estat constitucional

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Comprendre el funcionament genèric del sistema de fonts del Dret

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Conèixer l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Conèixer el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i
polític que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Analitzar la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets,
així com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Conèixer els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Ser capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en
les societats contemporànies, amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials
RA1Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer i comprendre la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Interpretar les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Conèixer la investigació comunicativa actual i les seves principals teories, escoles, mètodes i
resultats

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Analitzar els elements més rellevants de la comunicació que intervenen a l’activitat dels
professionals del sector

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Conèixer la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Saber interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Comparar les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió
pública a la societat de la informació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Comprendre les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Conèixer i interpretar les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiosos

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals
subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta
disciplina

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats
en l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i
socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
A3Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes utilitzats per a recopilar, processar, elaborar
i transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i d’internet
RA1Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Conèixer i identificar els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i
tractament d’imatge i so

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Conèixer i interessar-se per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’internet

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Organitzar de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
A4Construir missatges orals i escrits destinats a productes periodístics que siguin eficaços,
correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les
estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d’audiència, objectiu comunicatiu i
canal periodístic
RA1Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Reconèixer les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les
varietats de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Consolidar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Capacitar a l’alumnat per a redactar diferents tipus de textos (tant periodístics com
publicitaris) en llengua pròpia, tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Prendre consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al
desenvolupament professional i personal

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconèixer les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Conèixer les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els
dels mitjans audiovisuals

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Identificar i corregir els problemes d’expressió oral més comuns

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B1Aprender a aprender
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp del Periodisme.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Troba la solució adequada

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Troba la solució adequada

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Troba la solució adequada

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Troba la solució adequada

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Troba la solució adequada

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B3Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B7Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA3Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244001/ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244002/ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA POLÍTICO
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244003/INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244004/TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244005/OPINIÓN PÚBLICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244006/TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y DE INTERNET
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244007/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CATALÁN)
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244008/HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244009/CORRIENTES ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS EN COMUNICACIÓN
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12244010/ESTÁNDAR ORAL Y ESCRITO DE LA LENGUA (CASTELLANO)