2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254002 ANGLÈS I 1Q
Formació bàsica 6
12254004 COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ 1Q
Formació bàsica 6
12254005 COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL 1Q
Formació bàsica 6
12254003 ANGLÈS II Juny, Jul.
Formació bàsica 6
12254008 ANTROPOLOGIA CULTURAL Juny, Jul.
Formació bàsica 6
12254010 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA Juny, Jul.
Formació bàsica 6
12254006 LINGÜÍSTICA Juny, Jul.
Formació bàsica 12
12254001 LITERATURA Juny, Jul.
Formació bàsica 12
12254009 LITERATURA I SOCIETAT Juny, Jul.
Formació bàsica 6
12254007 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Juny, Jul.
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254116 COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ 1Q
Obligatòria 6
12254106 CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX) 1Q
Obligatòria 6
12254105 LITERATURA ROMÀNICA 1Q
Obligatòria 6
12254115 LLATÍ 1Q
Obligatòria 6
12254101 LLENGUA ALEMANYA I 1Q
Obligatòria 6
12254118 LLENGUA ANGLESA I 1Q
Obligatòria 6
12254102 LLENGUA FRANCESA 1Q
Obligatòria 6
12254117 COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254107 CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254114 EL LLEGAT CLÀSSIC Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254113 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254104 LITERATURA FRANCESA Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254103 LLENGUA ALEMANYA II Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254119 LLENGUA ANGLESA II Juny, Jul.
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254111 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA 1Q
Obligatòria 6
12254110 ETNOPOÈTICA 1Q
Obligatòria 6
12254108 ROMANTICISME I REALISME (S. XIX) 1Q
Obligatòria 6
12254120 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA Juny, Jul.
Obligatòria 9
12254109 LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254122 MORFOLOGIA CATALANA Juny, Jul.
Obligatòria 3
12254121 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA Juny, Jul.
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254125 CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS 1Q
Obligatòria 6
12254301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
12254123 DIALECTOLOGIA CATALANA Juny, Jul.
Obligatòria 9
12254112 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I Juny, Jul.
Obligatòria 6
12254124 SINTAXI CATALANA Juny, Jul.
Obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12254202 DONES, LLENGUATGES I CULTURA 1Q
Optativa 6
12254231 ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES 1Q
Optativa 6
12254213 MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 1Q
Optativa 6
12254215 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Juny, Jul.
Optativa 3
12254209 LEXICOGRAFIA CATALANA Juny, Jul.
Optativa 3
12254208 LEXICOLOGIA CATALANA Juny, Jul.
Optativa 3
12254211 ORTOTIPOGRAFIA Juny, Jul.
Optativa 6
12254501 PRÀCTIQUES EXTERNES I Jul., Set.
Pràctiques Externes optatives 6