2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
6
4
0
0
1
1
2
2
6
4
0
0
2
1
2
2
6
4
0
0
3
1
2
2
6
4
0
0
4
1
2
2
6
4
0
0
5
1
2
2
6
4
0
0
6
1
2
2
6
4
0
0
7
1
2
2
6
4
0
0
8
1
2
2
6
4
0
0
9
1
2
2
6
4
0
1
0
1
2
2
6
4
1
0
1
1
2
2
6
4
1
0
2
1
2
2
6
4
1
0
3
1
2
2
6
4
1
0
4
1
2
2
6
4
1
0
5
1
2
2
6
4
1
0
6
1
2
2
6
4
1
0
7
1
2
2
6
4
1
0
8
1
2
2
6
4
1
0
9
1
2
2
6
4
1
1
0
1
2
2
6
4
1
1
1
1
2
2
6
4
1
1
2
1
2
2
6
4
1
1
3
1
2
2
6
4
1
1
4
1
2
2
6
4
1
1
5
1
2
2
6
4
1
1
6
1
2
2
6
4
1
2
0
1
2
2
6
4
1
2
1
1
2
2
6
4
1
2
2
1
2
2
6
4
1
2
3
1
2
2
6
4
1
1
7
1
2
2
6
4
1
1
8
1
2
2
6
4
1
1
9
1
2
2
6
4
1
2
4
1
2
2
6
4
1
2
5
1
2
2
6
4
1
2
6
1
2
2
6
4
3
0
1
1
2
2
6
4
2
0
3
1
2
2
6
4
2
0
4
1
2
2
6
4
2
0
6
1
2
2
6
4
2
1
1
1
2
2
6
4
2
1
4
1
2
2
6
4
2
1
8
1
2
2
6
4
2
2
2
1
2
2
6
4
2
2
5
1
2
2
6
4
2
2
7
1
2
2
6
4
2
2
8
1
2
2
6
4
2
2
9
1
2
2
6
4
2
3
0
1
2
2
6
4
2
3
1
1
2
2
6
4
2
3
2
1
2
2
6
4
2
3
6
1
2
2
6
4
2
3
7
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
LO1Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LATIN
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LATIN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LATIN
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264001/LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264106/LATIN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264001/LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264106/LATIN
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Elabora un resum en anglès del treball realitzat
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264001/LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264106/LATIN
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A2Entendre una llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
LO1Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264001/LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264106/LATIN
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264001/LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264106/LATIN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264001/LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264106/LATIN
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264001/LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264106/LATIN
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264001/LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264106/LATIN
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264001/LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264106/LATIN
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO7És capaç de comentar i valorar textos literaris
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264001/LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264002/ENGLISH I
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264003/ENGLISH II
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264006/LINGUISTICS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264106/LATIN
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264230/FRENCH CULTURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO8Coneix les tendències i les obres literàries més significatives
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264001/LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264002/ENGLISH I
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264003/ENGLISH II
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264006/LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264106/LATIN
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264230/FRENCH CULTURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO9Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264001/LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264002/ENGLISH I
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264003/ENGLISH II
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264006/LINGUISTICS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264106/LATIN
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264230/FRENCH CULTURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO10Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264001/LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264002/ENGLISH I
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264003/ENGLISH II
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264006/LINGUISTICS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264106/LATIN
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264230/FRENCH CULTURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO10 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO11Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264001/LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264002/ENGLISH I
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264003/ENGLISH II
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264006/LINGUISTICS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264106/LATIN
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264230/FRENCH CULTURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO11 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO12Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264001/LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264002/ENGLISH I
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264003/ENGLISH II
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264006/LINGUISTICS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264106/LATIN
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264230/FRENCH CULTURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO12 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO13Coneix el sistema de sons del francès
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264001/LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264002/ENGLISH I
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264003/ENGLISH II
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264006/LINGUISTICS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264106/LATIN
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264230/FRENCH CULTURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO13 - Coneix el sistema de sons del francès

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO14Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264001/LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264002/ENGLISH I
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264003/ENGLISH II
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264006/LINGUISTICS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264106/LATIN
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264230/FRENCH CULTURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO14 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO15Coneix la cultura francesa
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264001/LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264002/ENGLISH I
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264003/ENGLISH II
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264006/LINGUISTICS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264106/LATIN
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264230/FRENCH CULTURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO15 - Coneix la cultura francesa

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO16Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264001/LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264002/ENGLISH I
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264003/ENGLISH II
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264006/LINGUISTICS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264106/LATIN
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264230/FRENCH CULTURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO16 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A3Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
LO1Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264001/LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264106/LATIN
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264001/LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264106/LATIN
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264001/LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264106/LATIN
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264001/LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264106/LATIN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264001/LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264106/LATIN
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengues romàniques

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Coneix els gèneres literaris medievals
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264001/LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264106/LATIN
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO7Estableix relacions entre les literatures romàniques
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264001/LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264002/ENGLISH I
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264003/ENGLISH II
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264006/LINGUISTICS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264106/LATIN
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264230/FRENCH CULTURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO8Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264001/LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264002/ENGLISH I
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264003/ENGLISH II
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264006/LINGUISTICS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264106/LATIN
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264230/FRENCH CULTURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO9Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264001/LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264002/ENGLISH I
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264003/ENGLISH II
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264006/LINGUISTICS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264106/LATIN
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264230/FRENCH CULTURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO10Domina el sistema fònic de la llengua estàndard
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264001/LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264002/ENGLISH I
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264003/ENGLISH II
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264006/LINGUISTICS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264106/LATIN
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264230/FRENCH CULTURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO10 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO11Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264001/LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264002/ENGLISH I
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264003/ENGLISH II
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264006/LINGUISTICS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264106/LATIN
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264230/FRENCH CULTURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO11 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO12Identifica els problemes d'expressió oral més comuns
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264001/LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264002/ENGLISH I
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264003/ENGLISH II
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264006/LINGUISTICS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264106/LATIN
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264230/FRENCH CULTURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO12 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO13Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264001/LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264002/ENGLISH I
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264003/ENGLISH II
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264006/LINGUISTICS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264106/LATIN
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264230/FRENCH CULTURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO13 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
LO1Coneix les bases teòriques de la lingüística
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264001/LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264106/LATIN
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264106/LATIN
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Coneix les característiques del llenguatge humà
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264106/LATIN
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Coneix les aplicacions de la lingüística
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264001/LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264106/LATIN
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264001/LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264106/LATIN
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264001/LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264106/LATIN
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264001/LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264002/ENGLISH I
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264003/ENGLISH II
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264006/LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264106/LATIN
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264230/FRENCH CULTURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO8Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264001/LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264002/ENGLISH I
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264003/ENGLISH II
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264006/LINGUISTICS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264106/LATIN
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264230/FRENCH CULTURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO9Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264001/LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264002/ENGLISH I
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264003/ENGLISH II
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264006/LINGUISTICS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264106/LATIN
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264230/FRENCH CULTURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària.
LO1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264001/LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264106/LATIN
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Adquireix coneixements literaris i culturals
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264001/LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264106/LATIN
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264001/LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264106/LATIN
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264001/LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264106/LATIN
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
LO1Adquireix coneixements literaris i culturals
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264001/LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264106/LATIN
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264001/LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264106/LATIN
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264001/LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264106/LATIN
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264001/LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264106/LATIN
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Realitza comentaris de textos i assajos
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264001/LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264106/LATIN
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264001/LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264106/LATIN
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO7Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264001/LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264002/ENGLISH I
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264003/ENGLISH II
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264006/LINGUISTICS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264106/LATIN
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264230/FRENCH CULTURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO8Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264001/LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264002/ENGLISH I
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264003/ENGLISH II
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264006/LINGUISTICS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264106/LATIN
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264230/FRENCH CULTURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO9Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264001/LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264002/ENGLISH I
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264003/ENGLISH II
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264006/LINGUISTICS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264106/LATIN
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264230/FRENCH CULTURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO10Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264001/LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264002/ENGLISH I
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264003/ENGLISH II
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264006/LINGUISTICS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264106/LATIN
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264230/FRENCH CULTURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO11Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264001/LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264002/ENGLISH I
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264003/ENGLISH II
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264006/LINGUISTICS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264106/LATIN
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264230/FRENCH CULTURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO12Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264001/LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264002/ENGLISH I
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264003/ENGLISH II
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264006/LINGUISTICS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264106/LATIN
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264230/FRENCH CULTURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO13Comprèn les lògiques dels conflictes actuals
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264001/LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264002/ENGLISH I
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264003/ENGLISH II
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264006/LINGUISTICS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264106/LATIN
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO14Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264001/LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264002/ENGLISH I
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264003/ENGLISH II
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264006/LINGUISTICS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264106/LATIN
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264230/FRENCH CULTURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264001/LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264002/ENGLISH I
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264003/ENGLISH II
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264006/LINGUISTICS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264106/LATIN
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264230/FRENCH CULTURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO16Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264001/LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264002/ENGLISH I
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264003/ENGLISH II
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264006/LINGUISTICS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264106/LATIN
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264230/FRENCH CULTURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO17Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264001/LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264002/ENGLISH I
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264003/ENGLISH II
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264006/LINGUISTICS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264106/LATIN
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264230/FRENCH CULTURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO17 - Aplica les tècniques pròpies d'un àmbit científic a un projecte concret

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO18Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264001/LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264002/ENGLISH I
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264003/ENGLISH II
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264006/LINGUISTICS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264106/LATIN
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264230/FRENCH CULTURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO18 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO19Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264001/LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264002/ENGLISH I
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264003/ENGLISH II
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264006/LINGUISTICS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264106/LATIN
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264230/FRENCH CULTURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO19 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A7Conèixer la llengua llatina i la tradició clàssica en els seus aspectes més generals.
LO1Coneix la morfologia nominal i verbal llatina
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264001/LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264106/LATIN
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264230/FRENCH CULTURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO2Coneix alguns conceptes sintàctics generals
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264001/LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264002/ENGLISH I
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264003/ENGLISH II
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264006/LINGUISTICS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264106/LATIN
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264230/FRENCH CULTURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO3Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264001/LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264106/LATIN
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264230/FRENCH CULTURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO4Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264001/LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264002/ENGLISH I
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264003/ENGLISH II
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264006/LINGUISTICS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264106/LATIN
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264230/FRENCH CULTURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO5Tradueix els textos llatins en prosa i vers
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264001/LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264002/ENGLISH I
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264003/ENGLISH II
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264006/LINGUISTICS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264106/LATIN
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264230/FRENCH CULTURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO6Analitza i interpreta textos en llatí vulgar
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264001/LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264002/ENGLISH I
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264003/ENGLISH II
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264006/LINGUISTICS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264106/LATIN
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264230/FRENCH CULTURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO7Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264001/LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264002/ENGLISH I
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264003/ENGLISH II
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264006/LINGUISTICS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264106/LATIN
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264230/FRENCH CULTURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
 LO8Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264001/LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264002/ENGLISH I
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264003/ENGLISH II
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264006/LINGUISTICS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264106/LATIN
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264114/MODERN HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264115/THE METHODOLOGY OF LITERARY ANALYSIS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264116/SPANISH LITERATURE OF THE GOLDEN AGES
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264120/THE SOUNDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264121/THE WORDS OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264122/HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264123/CONVERSATIONAL SPANISH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264117/SPANISH LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND TO THE PRESENT DAY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264118/INTRODUCTION TO TEXT EDITING AND TEXTUAL CRITICISM
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264119/MEDIEVAL LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264124/SENTENCES OF THE SPANISH LANGUAGE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264125/SPANISH IN AMERICA
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264126/THE MEANING OF WORDS AND SENTENCES
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264203/TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264204/HISPANIC LEXICOGRAPHY
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264206/USES OF WRITTEN SPANISH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264211/PRAGMATICS OF SPANISH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264214/READING AND INTERPRETING LITERARY TEXTS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264218/METHODOLOGY OF LITERARY RESEARCH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264222/WOMEN AND LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264225/CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264227/APPLIED LINGUISTICS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264228/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264229/ADVANCED FRENCH COURSE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264230/FRENCH CULTURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITY AND LITERATURE
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264236/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264237/GERMAN LANGUAGE IV
A8Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures
romàniques.
LO1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264001/LITERATURE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264105/THE CLASSICAL LEGACY
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264106/LATIN
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264107/ROMANCE LINGUISTICS
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264108/ROMANCE LITERATURE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264109/ORAL COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264110/ORAL COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264111/CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264112/CONTEMPORARY HISPANO-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264113/SPANISH LITERATURE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES
    LO1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264114/MODERN HISPANO-AMERI