2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
6
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
6
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
6
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
6
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
6
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
6
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
0
0
7
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
6
4
0
0
8
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
6
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
6
4
0
1
0
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
1
0
1
LLENGUA ALEMANYA I
1
2
2
6
4
1
0
2
LLENGUA FRANCESA
1
2
2
6
4
1
0
3
LLENGUA ALEMANYA II
1
2
2
6
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA
1
2
2
6
4
1
0
5
EL LLEGAT CLÀSSIC
1
2
2
6
4
1
0
6
LLATÍ
1
2
2
6
4
1
0
7
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
1
2
2
6
4
1
0
8
LITERATURA ROMÀNICA
1
2
2
6
4
1
0
9
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
1
2
2
6
4
1
1
0
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
1
2
2
6
4
1
1
1
LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
1
1
2
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
1
1
3
LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
1
2
2
6
4
1
1
4
LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
1
2
2
6
4
1
1
5
METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
1
2
2
6
4
1
1
6
LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
1
2
2
6
4
1
2
0
ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
1
LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
2
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
3
ESPANYOL CONVERSACIONAL
1
2
2
6
4
1
1
7
LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
1
2
2
6
4
1
1
8
INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
1
2
2
6
4
1
1
9
LITERATURA MEDIEVAL
1
2
2
6
4
1
2
4
LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
1
2
5
L'ESPANYOL D'AMÈRICA
1
2
2
6
4
1
2
6
EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
1
2
2
6
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
6
4
2
0
2
VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
2
0
3
ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
2
6
4
2
0
4
LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
1
2
2
6
4
2
0
8
EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
1
2
2
6
4
2
1
1
PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
1
2
2
6
4
2
1
4
LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
1
2
2
6
4
2
1
5
HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
6
4
2
1
7
LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
1
2
2
6
4
2
2
0
TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
1
2
2
6
4
2
2
5
TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
2
2
6
PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
1
2
2
6
4
2
2
8
FRANCÈS COMUNICATIU
1
2
2
6
4
2
2
9
CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
1
2
2
6
4
2
3
0
CULTURA FRANCESA
1
2
2
6
4
2
3
1
INTERCULTURALITAT I LITERATURA
1
2
2
6
4
2
3
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
6
4
2
3
6
LLENGUA ALEMANYA III
1
2
2
6
4
2
3
7
LLENGUA ALEMANYA IV
1
2
2
6
4
2
4
1
LLENGUA FRANCESA
1
2
2
6
4
2
4
2
LITERATURA FRANCESA
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264106/LLATÍ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264001/LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264106/LLATÍ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264001/LITERATURA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264106/LLATÍ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Elabora un resum en anglès del treball realitzat
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264001/LITERATURA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264106/LLATÍ
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Elabora un resum en anglès del treball realitzat

12264242/LITERATURA FRANCESA
A2Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit a un nivell bàsic.
RA1Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264106/LLATÍ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264106/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264001/LITERATURA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264106/LLATÍ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264001/LITERATURA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264106/LLATÍ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264001/LITERATURA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264106/LLATÍ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264001/LITERATURA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264106/LLATÍ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA7És capaç de comentar i valorar textos literaris
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264001/LITERATURA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264106/LLATÍ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA8Coneix les tendències i les obres literàries més significatives
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264001/LITERATURA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264106/LLATÍ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA9Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264106/LLATÍ
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA10Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264001/LITERATURA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264106/LLATÍ
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Coneix la gramàtica i el vocabulari del francès

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA11Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264001/LITERATURA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264002/ANGLÈS I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264003/ANGLÈS II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264106/LLATÍ
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental del francès

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA12Coneix el sistema de sons del francès
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264001/LITERATURA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264002/ANGLÈS I
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264003/ANGLÈS II
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264106/LLATÍ
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Coneix el sistema de sons del francès

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA13Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264001/LITERATURA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264002/ANGLÈS I
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264003/ANGLÈS II
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264106/LLATÍ
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Empra les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes i
millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA14Coneix la cultura francesa
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264001/LITERATURA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264002/ANGLÈS I
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264003/ANGLÈS II
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264106/LLATÍ
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Coneix la cultura francesa

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA15Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264001/LITERATURA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264002/ANGLÈS I
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264003/ANGLÈS II
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264106/LLATÍ
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12264242/LITERATURA FRANCESA
A3Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
RA1Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264001/LITERATURA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264106/LLATÍ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264001/LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264106/LLATÍ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Estableix relacions entre les literatures romàniques
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264001/LITERATURA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264106/LLATÍ
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Estableix relacions entre les literatures romàniques

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264001/LITERATURA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264106/LLATÍ
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA7Domina el sistema fònic de la llengua estàndard
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264001/LITERATURA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264106/LLATÍ
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA8Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264001/LITERATURA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264106/LLATÍ
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Utilitza correctament la llengua oral en el vessant fònic

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA9Identifica els problemes d'expressió oral més comuns
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264001/LITERATURA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264106/LLATÍ
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA10Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264001/LITERATURA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264106/LLATÍ
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball

12264242/LITERATURA FRANCESA
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Coneix les característiques del llenguatge humà
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Coneix les aplicacions de la lingüística
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264001/LITERATURA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264106/LLATÍ
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Valora la riquesa lingüística del món
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264001/LITERATURA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264106/LLATÍ
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la riquesa lingüística del món

12264242/LITERATURA FRANCESA
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264106/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264242/LITERATURA FRANCESA
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
RA1Adquireix coneixements literaris i culturals
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264106/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264106/LLATÍ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264106/LLATÍ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264106/LLATÍ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Realitza comentaris de textos i assajos
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264001/LITERATURA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264106/LLATÍ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264001/LITERATURA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264106/LLATÍ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA7Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264001/LITERATURA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264106/LLATÍ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA8Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264001/LITERATURA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264106/LLATÍ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA9Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264001/LITERATURA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264002/ANGLÈS I
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264003/ANGLÈS II
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264106/LLATÍ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA10Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264001/LITERATURA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264002/ANGLÈS I
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264003/ANGLÈS II
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264106/LLATÍ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA11Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264001/LITERATURA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264002/ANGLÈS I
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264003/ANGLÈS II
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264106/LLATÍ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA12Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264001/LITERATURA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264002/ANGLÈS I
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264003/ANGLÈS II
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264106/LLATÍ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA13Comprèn les lògiques dels conflictes actuals
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264001/LITERATURA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264002/ANGLÈS I
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264003/ANGLÈS II
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264106/LLATÍ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA14Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264001/LITERATURA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264002/ANGLÈS I
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264003/ANGLÈS II
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264106/LLATÍ
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264001/LITERATURA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264002/ANGLÈS I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264003/ANGLÈS II
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264106/LLATÍ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA16Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264001/LITERATURA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264002/ANGLÈS I
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264003/ANGLÈS II
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264106/LLATÍ
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA16 - Analitza els valors culturals i literaris més representatius de la literatura romànica medieval

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA17Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264001/LITERATURA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264002/ANGLÈS I
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264003/ANGLÈS II
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264106/LLATÍ
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA17 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12264242/LITERATURA FRANCESA
A7Conèixer la llengua llatina i la tradició clàssica en els seus aspectes més generals.
RA1Coneix la morfologia nominal i verbal llatina
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Coneix alguns conceptes sintàctics generals
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Tradueix els textos llatins en prosa i vers
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264001/LITERATURA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264106/LLATÍ
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Tradueix els textos llatins en prosa i vers

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA6Analitza i interpreta textos en llatí vulgar
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264001/LITERATURA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264002/ANGLÈS I
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264003/ANGLÈS II
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264106/LLATÍ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA7Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264001/LITERATURA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264002/ANGLÈS I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264003/ANGLÈS II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264106/LLATÍ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA8Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264001/LITERATURA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264002/ANGLÈS I
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264003/ANGLÈS II
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264106/LLATÍ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12264242/LITERATURA FRANCESA
A8Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures
romàniques.
RA1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264106/LLATÍ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Coneix els gèneres literaris medievals
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264106/LLATÍ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA3Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264001/LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264106/LLATÍ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA4Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264106/LLATÍ
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i criteris de la divisió lingüística de la Romania

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA5Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264106/LLATÍ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques

12264242/LITERATURA FRANCESA
A9Conèixer els mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola en profunditat.
RA1Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264001/LITERATURA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264002/ANGLÈS I
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264003/ANGLÈS II
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264105/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264106/LLATÍ
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264107/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264108/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264109/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264110/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264111/LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264112/LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264113/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264114/LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264115/METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264116/LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264120/ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264121/LES PARAULES DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264122/HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264123/ESPANYOL CONVERSACIONAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264117/LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264118/INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264119/LITERATURA MEDIEVAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264124/LES ORACIONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264125/L'ESPANYOL D'AMÈRICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264126/EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE LES ORACIONS
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264202/VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264203/ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264204/LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264208/EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264211/PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264214/LECTURA I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS LITERARIS
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264215/HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264217/LITERATURA ESPANYOLA I LITERATURA EUROPEA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264220/TALLER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264225/TENDÈNCIES ACTUALS EN LINGÜÍSTICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264226/PSICOLINGÜÍSTICA I NEUROLINGUÍSTICA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264228/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264229/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264230/CULTURA FRANCESA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264231/INTERCULTURALITAT I LITERATURA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264232/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264236/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264237/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264241/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Sap emprar els diversos registres i els recursos estilístics de la llengua espanyola

12264242/LITERATURA FRANCESA
 RA2Manté una conversa fluida en espanyol, respectant les regles pragmàtiques relatives a
l’estructura del diàleg i a les màximes conversacionals que regulen la interacció
    RA2 - Mant