2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Anglès (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12274002 ANGLÈS I 1Q
Formació bàsica 6
12274004 COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ 1Q
Formació bàsica 6
12274005 COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL 1Q
Formació bàsica 6
12274003 ANGLÈS II 2Q
Formació bàsica 6
12274008 ANTROPOLOGIA CULTURAL 2Q
Formació bàsica 6
12274010 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 2Q
Formació bàsica 6
12274009 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12274007 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 2Q
Formació bàsica 6
12274006 LINGÜÍSTICA AN
Formació bàsica 12
12274001 LITERATURA AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12274119 ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I 1Q
Obligatòria 6
12274109 DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I 1Q
Obligatòria 6
12274107 DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I 1Q
Obligatòria 6
12274101 LLENGUA ALEMANYA I 1Q
Obligatòria 6
12274105 LLENGUA ANGLESA I 1Q
Obligatòria 6
12274102 LLENGUA FRANCESA 1Q
Obligatòria 6
12274120 ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II 2Q
Obligatòria 6
12274110 DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II 2Q
Obligatòria 6
12274108 DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II 2Q
Obligatòria 6
12274104 LITERATURA FRANCESA 2Q
Obligatòria 6
12274103 LLENGUA ALEMANYA II 2Q
Obligatòria 6
12274106 LLENGUA ANGLESA II 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12274113 EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I 1Q
Obligatòria 6
12274123 INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA 1Q
Obligatòria 6
12274121 INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA 1Q
Obligatòria 6
12274111 LLENGUA ANGLESA III 1Q
Obligatòria 6
12274114 EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II 2Q
Obligatòria 6
12274124 INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA 2Q
Obligatòria 6
12274112 LLENGUA ANGLESA IV 2Q
Obligatòria 6
12274122 NARRATIVA EN ANGLÈS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12274125 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 1Q
Obligatòria 3
12274115 LLENGUA ANGLESA V 1Q
Obligatòria 6
12274117 TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 6
12274118 TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL AVANÇADA 1Q
Obligatòria 6
12274116 LLENGUA ANGLESA VI 2Q
Obligatòria 6
12274301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12274213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
2Q
Optativa 6
12274224 FRANCÈS COMUNICATIU 1Q
Optativa 6
12274227 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA 1Q
Optativa 6
12274239 LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA ANGLESA 1Q
Optativa 6
12274216 LITERATURA NORD-AMERICANA 1Q
Optativa 6
12274201 LLENGUA ALEMANYA III 1Q
Optativa 6
12274214 TEATRE ANGLÈS 1Q
Optativa 6
12274219 TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I 1Q
Optativa 6
12274226 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 6
12274210 L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Optativa 6
12274206 LINGÜÍSTICA ANGLESA APLICADA 2Q
Optativa 6
12274218 LITERATURES POSTCOLONIALS 2Q
Optativa 6
12274202 LLENGUA ALEMANYA IV 2Q
Optativa 6
12274204 MITOLOGIA ALEMANYA 2Q
Optativa 6
12274208 VARIACIÓ EN LA LLENGUA ANGLESA 2Q
Optativa 6