2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
7
4
0
0
1
1
2
2
7
4
0
0
2
1
2
2
7
4
0
0
3
1
2
2
7
4
0
0
4
1
2
2
7
4
0
0
5
1
2
2
7
4
0
0
6
1
2
2
7
4
0
0
7
1
2
2
7
4
0
0
8
1
2
2
7
4
0
0
9
1
2
2
7
4
0
1
0
1
2
2
7
4
1
0
1
1
2
2
7
4
1
0
2
1
2
2
7
4
1
0
3
1
2
2
7
4
1
0
4
1
2
2
7
4
1
0
5
1
2
2
7
4
1
0
6
1
2
2
7
4
1
0
7
1
2
2
7
4
1
0
8
1
2
2
7
4
1
0
9
1
2
2
7
4
1
1
0
1
2
2
7
4
1
1
9
1
2
2
7
4
1
2
0
1
2
2
7
4
1
1
1
1
2
2
7
4
1
1
2
1
2
2
7
4
1
1
3
1
2
2
7
4
1
1
4
1
2
2
7
4
1
2
1
1
2
2
7
4
1
2
2
1
2
2
7
4
1
2
3
1
2
2
7
4
1
2
4
1
2
2
7
4
1
1
5
1
2
2
7
4
1
1
6
1
2
2
7
4
1
1
7
1
2
2
7
4
1
1
8
1
2
2
7
4
1
2
5
1
2
2
7
4
3
0
1
1
2
2
7
4
2
0
1
1
2
2
7
4
2
0
2
1
2
2
7
4
2
0
4
1
2
2
7
4
2
0
5
1
2
2
7
4
2
0
6
1
2
2
7
4
2
0
7
1
2
2
7
4
2
0
8
1
2
2
7
4
2
0
9
1
2
2
7
4
2
1
0
1
2
2
7
4
2
1
3
1
2
2
7
4
2
1
4
1
2
2
7
4
2
1
5
1
2
2
7
4
2
1
6
1
2
2
7
4
2
1
7
1
2
2
7
4
2
1
8
1
2
2
7
4
2
1
9
1
2
2
7
4
2
2
0
1
2
2
7
4
2
2
2
1
2
2
7
4
2
2
4
1
2
2
7
4
2
2
5
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
LO1Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274001/LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274001/LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274001/LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274002/ENGLISH I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274003/ENGLISH II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274006/LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274215/SHAKESPEARE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO5Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274001/LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274002/ENGLISH I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274003/ENGLISH II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274006/LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274215/SHAKESPEARE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l’expressió oral

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO6Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274001/LITERATURE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274002/ENGLISH I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274003/ENGLISH II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274006/LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274215/SHAKESPEARE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Elabora un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats de treball

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO7Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274001/LITERATURE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274002/ENGLISH I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274003/ENGLISH II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274006/LINGUISTICS
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274215/SHAKESPEARE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Comunica correctament en anglès un resum coherent del treball realitzat

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A2Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i
precisa.
LO1Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274001/LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d'ús
instrumental d'una segona llengua estrangera

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274001/LITERATURE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO4Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274001/LITERATURE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274002/ENGLISH I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274003/ENGLISH II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274006/LINGUISTICS
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274215/SHAKESPEARE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge d'una segona llengua
estrangera

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO5És capaç de comentar i valorar textos literaris
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274001/LITERATURE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274002/ENGLISH I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274003/ENGLISH II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274006/LINGUISTICS
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274215/SHAKESPEARE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO6Coneix les tendències i les obres literàries més significatives
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274001/LITERATURE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274002/ENGLISH I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274003/ENGLISH II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274006/LINGUISTICS
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274215/SHAKESPEARE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO7Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274001/LITERATURE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274002/ENGLISH I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274003/ENGLISH II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274006/LINGUISTICS
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274215/SHAKESPEARE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO8Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274001/LITERATURE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274002/ENGLISH I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274003/ENGLISH II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274006/LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274215/SHAKESPEARE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO9Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274001/LITERATURE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274002/ENGLISH I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274003/ENGLISH II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274006/LINGUISTICS
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274215/SHAKESPEARE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/el
català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència
entre llengües per poder-los identificar i corregir

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO10Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274001/LITERATURE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274002/ENGLISH I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274003/ENGLISH II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274006/LINGUISTICS
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274215/SHAKESPEARE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO10 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua alemanya

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO11Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274001/LITERATURE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274002/ENGLISH I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274003/ENGLISH II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274006/LINGUISTICS
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274215/SHAKESPEARE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO11 - Valora la importància de la responsabilitat, l’organització, la disciplina i la consistència a
l’hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries en el
desenvolupament personal

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A3Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
LO1Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274001/LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274001/LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
LO1Coneix les bases teòriques de la lingüística
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274001/LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Coneix les característiques del llenguatge humà
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274001/LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO4Coneix les aplicacions de la lingüística
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274001/LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274002/ENGLISH I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274003/ENGLISH II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274006/LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274215/SHAKESPEARE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO5Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274001/LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274002/ENGLISH I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274003/ENGLISH II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274006/LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274215/SHAKESPEARE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO6Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274001/LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274002/ENGLISH I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274003/ENGLISH II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274006/LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274215/SHAKESPEARE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO7Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274001/LITERATURE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274002/ENGLISH I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274003/ENGLISH II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274006/LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274215/SHAKESPEARE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Distingeix els arguments lingüístics de les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària.
LO1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274001/LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Adquireix coneixements literaris i culturals
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274001/LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
LO1Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274001/LITERATURE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274001/LITERATURE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274001/LITERATURE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO4Realitza comentaris de textos i assajos
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274001/LITERATURE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274002/ENGLISH I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274003/ENGLISH II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274006/LINGUISTICS
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274215/SHAKESPEARE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Realitza comentaris de textos i assajos

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO5Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274001/LITERATURE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274002/ENGLISH I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274003/ENGLISH II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274006/LINGUISTICS
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274215/SHAKESPEARE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO6Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274001/LITERATURE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274002/ENGLISH I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274003/ENGLISH II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274006/LINGUISTICS
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274215/SHAKESPEARE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO6 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO7Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274001/LITERATURE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274002/ENGLISH I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274003/ENGLISH II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274006/LINGUISTICS
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274215/SHAKESPEARE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO8Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274001/LITERATURE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274002/ENGLISH I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274003/ENGLISH II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274006/LINGUISTICS
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274215/SHAKESPEARE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO9Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274001/LITERATURE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274002/ENGLISH I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274003/ENGLISH II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274006/LINGUISTICS
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274215/SHAKESPEARE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO9 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural i el multiculturalisme

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO10Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274001/LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274002/ENGLISH I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274003/ENGLISH II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274006/LINGUISTICS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274215/SHAKESPEARE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i la interdependència del món actual

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO11Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274001/LITERATURE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274002/ENGLISH I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274003/ENGLISH II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274006/LINGUISTICS
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274215/SHAKESPEARE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO11 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO12Comprèn les lògiques dels conflictes actuals
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274001/LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274002/ENGLISH I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274003/ENGLISH II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274006/LINGUISTICS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274215/SHAKESPEARE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO13Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274001/LITERATURE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274002/ENGLISH I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274003/ENGLISH II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274006/LINGUISTICS
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274215/SHAKESPEARE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO13 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO14Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274001/LITERATURE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274002/ENGLISH I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274003/ENGLISH II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274006/LINGUISTICS
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274215/SHAKESPEARE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO14 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A7 Entendre la llengua anglesa parlada i escrita en profunditat i en una varietat de registres.
LO1Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274001/LITERATURE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell avançat

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A8Conèixer la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i ser capaç d'analitzar-la
lingüísticament.
LO1 Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274001/LITERATURE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Obté una formació avançada en la descripció de la llengua anglesa

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274001/LITERATURE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Es sensibilitza sobre els aspectes amb més contrast entre l'anglès i l'espanyol/català i
familiaritzar-se amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274001/LITERATURE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Ofereix una visió en profunditat de les complexitats estructurals i funcionals de la gramàtica
anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A9Utilitzar un vocabulari anglès ampli i variat.
LO1Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274001/LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell avançat que
permeti comunicar-se de manera correcta, fluida i articulada

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274001/LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Té capacitat de resolució de problemes mitjançant l’aplicació del pensament analític,
crític, lògic, creatiu i innovador

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274001/LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Es sensibilitza sobre els aspectes contrastius entre l'anglès i l'espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre
llengües, de manera que es puguin identificar i corregir

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A10Pronunciar la llengua anglesa de manera precisa i fluida a partir del coneixement en profunditat del
sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb l'ortografia.
LO1Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274001/LITERATURE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la llengua anglesa, la seva relació amb el sistema
ortogràfic i la importància de la pronunciació en l'expressió oral, de manera que es puguin
identificar i corregir els mals hàbits adquirits

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274001/LITERATURE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Analitza les unitats fonètiques i els processos fonològics de la llengua anglesa

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Analitza la llengua anglesa acústicament
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274001/LITERATURE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Analitza la llengua anglesa acústicament

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A11Utilitzar la pragmàtica de la comunicació en llengua anglesa i introduir aspectes culturals dels
països de parla anglesa en l'expressió oral i escrita en anglès.
LO1Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274001/LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Tradueix a l’anglès textos escrits en una varietat de registres

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A12Conèixer la varietat lingüística, literària i cultural anglòfona.
LO1Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274001/LITERATURE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Adquireix la capacitat d'establir la relació entre forma i contingut en les obres de nombrosos
autors en llengua anglesa

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Coneix els principals gèneres i formes literàries
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274001/LITERATURE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Coneix els principals gèneres i formes literàries

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO3Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274001/LITERATURE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274002/ENGLISH I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274003/ENGLISH II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274006/LINGUISTICS
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274215/SHAKESPEARE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO3 - Entén els principals conceptes de la sociolingüística anglesa

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO4Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274001/LITERATURE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274002/ENGLISH I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274003/ENGLISH II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274006/LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274215/SHAKESPEARE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO4 - Comprèn els desenvolupaments de les principals varietats regionals de l'anglès

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO5Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274001/LITERATURE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274002/ENGLISH I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274003/ENGLISH II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274006/LINGUISTICS
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274215/SHAKESPEARE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO5 - Reconeix i identifica les principals varietats de l'anglès

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A13Conèixer i aplicar les bases de la teoria de la literatura i de les teories estètiques.
LO1Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix les principals tècniques literàries de la ficció, el teatre, la poesia i el cinema

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A14Conèixer les característiques principals, així com les obres i els autors més rellevants, d'una
o diverses literatures en llengua anglesa.
LO1Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274001/LITERATURE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Coneix els principals moviments literaris i la seva inserció en els diversos contextos culturals i
històrics

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A15Avançar en el coneixement de l'ésser humà dins dels seus diferents entorns culturals.
LO1Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274001/LITERATURE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Reconeix els procediments que faciliten la construcció de les diverses identitats culturals

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A16Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, cultural i literari.
LO1Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274001/LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Tradueix a l’espanyol i/o al català els textos escrits en llengua anglesa en una varietat de
registres

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274001/LITERATURE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274215/SHAKESPEARE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO2 - Entén textos escrits en llengua anglesa en una varietat de registres

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
A17Saber formar-se una opinió clara i concisa sobre un text i expressar-la de forma oral i escrita.
LO1Millora les capacitats de lectura i escriptura
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274001/LITERATURE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274002/ENGLISH I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274003/ENGLISH II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274006/LINGUISTICS
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274121/INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274122/NARRATIVE IN ENGLISH
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274123/INTRODUCTION TO THE CULTURE OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274124/INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274115/ENGLISH LANGUAGE V
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274116/ENGLISH LANGUAGE VI
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274117/ADVANCED WRITING WORKSHOP
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274118/ADVANCED SPEAKING WORKSHOP
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274125/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274201/GERMAN LANGUAGE III
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274202/GERMAN LANGUAGE IV
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274204/GERMAN MYTHOLOGY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274205/GREAT GERMAN MYTHS
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274206/APPLIED ENGLISH LINGUISTICS
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274207/ADVANCED ENGLISH GRAMMAR
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274208/VARIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274209/ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274210/ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274213/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274214/ENGLISH THEATRE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274215/SHAKESPEARE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274216/NORTH-AMERICAN LITERATURE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274217/GENDER AND LITERATURE IN ENGLISH
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274218/POSTCOLONIAL LITERATURE
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274219/DIRECT ENGLISH TRANSLATION I
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274220/DIRECT ENGLISH TRANSLATION II
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274222/INTRODUCTION TO TRANSLATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274224/COMMUNICATIVE FRENCH
    LO1 - Millora les capacitats de lectura i escriptura

12274225/ADVANCED FRENCH COURSE
 LO2Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274001/LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274002/ENGLISH I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274003/ENGLISH II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274004/WRITTEN COMMUNICATION IN CATALAN
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274005/WRITTEN COMMUNICATION IN SPANISH
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274006/LINGUISTICS
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274007/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274008/CULTURAL ANTHROPOLOGY
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274009/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274010/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274101/GERMAN LANGUAGE I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274102/FRENCH LANGUAGE
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274103/GERMAN LANGUAGE II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274104/FRENCH LITERATURE
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274105/ENGLISH LANGUAGE I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274106/ENGLISH LANGUAGE II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274107/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND LISTENING I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274108/COMMUNICATION SKILLS: SPEAKING AND WRITING II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274109/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274110/COMMUNICATION SKILLS: READING AND WRITING II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274119/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274120/ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS II
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274111/ENGLISH LANGUAGE III
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274112/ENGLISH LANGUAGE IV
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274113/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH I
    LO2 - Té capacitat de desenvolupament del projecte acadèmic i professional personal

12274114/THE SOUND SYSTEM IN ENGLISH II