2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12304001 ARQUEOLOGIA GENERAL 1Q
Formació bàsica 6
12304002 ART ANTIC 1Q
Formació bàsica 6
12304003 MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12304004 PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA 1Q
Formació bàsica 6
12304005 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12304006 ART MEDIEVAL 2Q
Formació bàsica 6
12304007 ART MODERN 2Q
Formació bàsica 6
12304008 RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL 2Q
Formació bàsica 6
12304009 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 2Q
Formació bàsica 6
12304010 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6