2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304001 ARQUEOLOGIA GENERAL 1Q
Formació bàsica 6
12304002 ART ANTIC 1Q
Formació bàsica 6
12304003 MÓN ACTUAL 1Q
Formació bàsica 6
12304004 PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA 1Q
Formació bàsica 6
12304005 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12304006 ART MEDIEVAL 2Q
Formació bàsica 6
12304007 ART MODERN 2Q
Formació bàsica 6
12304008 RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL 2Q
Formació bàsica 6
12304009 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 2Q
Formació bàsica 6
12304010 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12304101 ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM 1Q
Obligatòria 6
12304102 ARQUEOLOGIA I ART GRECS 1Q
Obligatòria 6
12304103 ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS 1Q
Obligatòria 6
12304104 MITOLOGIA CLÀSSICA 1Q
Obligatòria 6
12304105 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 1Q
Obligatòria 6
12304106 ARQUEOLOGIA I ART ROMANS 2Q
Obligatòria 6
12304107 ART CONTEMPORANI 2Q
Obligatòria 6
12304108 FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL 2Q
Obligatòria 6
12304109 HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART 2Q
Obligatòria 6
12304110 ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL 2Q
Obligatòria 6