2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
3
0
4
0
0
1
ARQUEOLOGIA GENERAL
1
2
3
0
4
0
0
2
ART ANTIC
1
2
3
0
4
0
0
3
MÓN ACTUAL
1
2
3
0
4
0
0
4
PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
1
2
3
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
3
0
4
0
0
6
ART MEDIEVAL
1
2
3
0
4
0
0
7
ART MODERN
1
2
3
0
4
0
0
8
RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
1
2
3
0
4
0
0
9
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
3
0
4
0
1
0
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
3
0
4
1
0
1
ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
1
2
3
0
4
1
0
2
ARQUEOLOGIA I ART GRECS
1
2
3
0
4
1
0
3
ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
1
2
3
0
4
1
0
4
MITOLOGIA CLÀSSICA
1
2
3
0
4
1
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
1
2
3
0
4
1
0
6
ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
1
2
3
0
4
1
0
7
ART CONTEMPORANI
1
2
3
0
4
1
0
8
FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
1
2
3
0
4
1
0
9
HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
1
2
3
0
4
1
1
0
ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A1Definir un mapa de coordenades espaciotemporals per a la producció material i historicoartística
des de l'antiguitat fins a l'actualitat.
RA1Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix una visió panoràmica del període estudiat i pot relacionar-lo sincrònicament i
diacrònicament.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Analitza les diverses etapes historicoartístiques des de les civilitzacions preclàssiques fins a
la contemporaneïtat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Comprèn la producció artística a Itàlia i a Europa entre els segles XV i XVIII.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aconsegueix una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques
del període que permet la interpretació i la contextualització espaciotemporal de l'objecte
d'estudi.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Demostra una base de coneixements sobre la producció material i les manifestacions artístiques que
permet interpretar i contextualitzar l'objecte d'estudi.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors urbans del patrimoni històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Distingeix els estils artístics de l'art antic, preclàssic i clàssic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Identifica, organitza i analitza amb facilitat les estructures de producció, recepció i difusió
de l'obra d'art durant els segles medievals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA9Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Integra coneixements avançats de les diferents arts produïdes a Europa al segle XX.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA10Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Reconeix les primeres fases del desenvolupament de la cultura mediterrània a partir de la
interrelació entre arqueologia i història de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA11Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Sap reconèixer la funció i la cronologia dels principals objectes de la vida quotidiana.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA12S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304007/ART MODERN
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic d'edificis històrics com una etapa fonamental de l'estudi previ
a la seva rehabilitació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A2Aplicar la metodologia pròpia de la història de l'art i de l'arqueologia a l'anàlisi de l'objecte
artístic.
RA1Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Adquireix capacitat d'anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de les societats occidentals en relació a la història de l'espectacle.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els instruments crítics i metodològics per reflexionar sobre la professió de l'historiador
de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a la recerca
historicoartística i arqueològica en el camp del patrimoni musical.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Classifica les eines i recursos bàsics de les disciplines per aplicar-los a l'estudi de la
producció audiovisual.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Combina en la recerca històrica en art les bases teòriques del pensament estètic occidental.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA9Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Coneix la metodologia d'estudi relativa a cada conjunt d'objectes artesanals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA10Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Formula hipòtesi i conclusions, utilitzant correctament les eines que té a disposició.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA11Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Identifica i comprèn l'evolució històrica de la península Ibèrica.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA12Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Reconeix les principals estructures narratives, motius i figures de la mitologia clàssica en
funció de la iconografia de l'obra d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA13Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Relaciona les obres de tema clàssic amb la resta de fenòmens polítics, socials, estètics del
context cultural al qual pertany.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA14Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304002/ART ANTIC
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304007/ART MODERN
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Relaciona els objectes estudiats amb el seu entorn de producció i els interpreta críticament.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A3Elaborar projectes i itineraris en l'àmbit de la gestió del patrimoni artístic i arqueològic a
partir de coneixements avançats de museologia i museografia.
RA1Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica l'ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni arqueològic i històric
artístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Assimila coneixements específics sobre museologia i conservació de béns culturals que permeten
abordar les professions relacionades amb la xarxa de la gestió cultural.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Distingeix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en un període
de la història.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Formula una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, de la seva història i el
seu paper en la societat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Reconeix els aspectes característics que identifiquen un període històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Relaciona les estructures i processos històrics d'un període amb els seus antecedents i
consegüents.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Sap interpretar el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis
durant totes les etapes de la història i els seus sistemes de relació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A4Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals i gestionar els principals mitjans
tecnològics aplicats al patrimoni historicoartístic i arqueològic.
RA1Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre noves tecnologies a la conservació i valoració del patrimoni
arqueològic i artístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Combina els coneixements teòrics de les humanitats digitals amb la capacitat d'optimitzar la
socialització del patrimoni arqueològic i historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Desenvolupa capacitats tècniques en l'àmbit digital per a participar en els projectes de
renovació de les ciutats històriques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa coneixement pràctic útil per a l'organització d'itineraris culturals i la creació i
organització d'arxius digitals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Entén i aplica els principis teòrics de la humanitats digitals a casos concrets.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Empra correctament els mitjans tecnològics aplicats a les disciplines arqueològiques i
historicoartístiques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Sap utilitzar les metodologies associades a l'estudi arqueològic de l'arquitectura.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A5Analitzar, interpretar i comparar el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori
en relació amb l'arqueologia i la història de l'art general.
RA1Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza, interpreta i compara el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en
relació amb l'arqueologia i història de l'art general.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aprecia i compara de forma diacrònica i sincrònica la cultura visual de diferents èpoques
històriques i diferents geografies.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Demostra posseir coneixements amplis d'història de l'art que permeten la contextualització d'obres
relacionades amb el territori en àmbit nacional i internacional.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa capacitat crítica que li permet comparar les obres figuratives, monumentals i la
producció material local amb la producció cultural d'altres països.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Posa en context europeu la producció artística local.
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Posa en context europeu la producció artística local.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Coneix les principals fonts artístiques que impulsen la conformació de l'art pròpia del
territori.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A6Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques.
RA1Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Comprèn l'evolució de la història de l'espectacle a Occident i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Coneix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Desenvolupa una visió global sobre la història de les arts audiovisuals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les arts
figuratives i monumentals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Diferencia la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar els diferents
llenguatges artístics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Distingeix l'evolució de l'arquitectura i el seu significat sociopolític.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA9Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA10Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA11Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics presents en la producció artística, a través
de la història de la música occidental.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA12Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Fa una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
produït als segles que es tracten.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA13Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiòtics propis de l'obra d'art els elements
temporals i culturals que conté.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A7Aplicar la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.
RA1Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica la terminologia necessària per interpretar les arts figuratives, audiovisuals i la música.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn la legislació i el patrimoni de protecció i tutela.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn els mètodes i tècniques d'altres ciències humanes, com la història, l'antropologia, la
sociologia i la filologia.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Comprèn els orígens i conseqüències dels conflictes durant els diferents períodes històrics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Coneix i assimila els fonaments teòrics per aplicar-los a la crítica d'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA9Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Aconsegueix una perspectiva crítica dels models de desenvolupament sociopolítics i econòmics.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA10Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Demostra una base teòrica sobre les diferents teories i corrents estètics des de l'antiguitat fins
a la contemporaneïtat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA11Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Desenvolupa una consciència crítica dels valors del patrimoni historicoartístic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA12Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304007/ART MODERN
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - Explora i posa en valor el potencial històric i etnològic de la cultura material.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA13Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304007/ART MODERN
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - Recorda les principals estructures narratives i literàries de les tradicions mítiques del món
clàssic i les aplica a l'anàlisi de la cultura visual d'àmbit europeu.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA14Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304002/ART ANTIC
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304007/ART MODERN
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA14 - Usa mètodes i tècniques d'altres ciències humanes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A8Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
RA1Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Aplica el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l'anàlisi del coneixement històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Comprèn el mètode arqueològic com a instrument d'anàlisi del passat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Comprèn les principals teories del pensament modern i contemporani.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Distingeix i valora les teories dels principals pensadors i filòsofs, amb especial referència a
l'estudi de la història i de la història de l'art.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304007/ART MODERN
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Inicia la recerca històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA8Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304002/ART ANTIC
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304007/ART MODERN
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA8 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar fonts no escrites com les arqueològiques i
altres.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA9Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304002/ART ANTIC
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304007/ART MODERN
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA9 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA10Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304002/ART ANTIC
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304007/ART MODERN
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA11Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304002/ART ANTIC
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304007/ART MODERN
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA11 - Sap usar els diferents instruments d'anàlisi del passat: fonts escrites, numismàtica i
arqueologia.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA12S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304002/ART ANTIC
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304007/ART MODERN
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA12 - S'aproxima a l'estudi arqueològic de la ciutat a través de les fonts històriques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA13S'aproxima al treball de camp arqueològic.
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304002/ART ANTIC
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304007/ART MODERN
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA13 - S'aproxima al treball de camp arqueològic.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
A9Realitzar i executar projectes, informes i dossiers aplicant la didàctica de la història, de
l'arqueologia i de la història de l'art.
RA1Aplica les diferents tecnologies de la informació.
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aplica les diferents tecnologies de la informació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació amb la divulgació del passat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Elabora projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Identifica els principis que regeixen l'estudi del patrimoni.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA7Sap socialitzar la informació.
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304002/ART ANTIC
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304007/ART MODERN
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA7 - Sap socialitzar la informació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT1Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
RA1Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT2Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT3Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
RA1Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT4Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT5Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304002/ART ANTIC
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304007/ART MODERN
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA6Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304002/ART ANTIC
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304007/ART MODERN
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA6 - Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de
manera efectiva amb l’auditori.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT6Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
RA1Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Identificar el propi procés d’aprenentatge.
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Identificar el propi procés d’aprenentatge.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304002/ART ANTIC
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304007/ART MODERN
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA1 - Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i
altres motius i comprendre’n les causes.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA2Identificar els principals problemes ambientals.
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304002/ART ANTIC
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304007/ART MODERN
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA2 - Identificar els principals problemes ambientals.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA3Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304002/ART ANTIC
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304007/ART MODERN
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA3 - Reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i implicar-se en la
millora de la comunitat.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL
 RA4Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304001/ARQUEOLOGIA GENERAL
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304002/ART ANTIC
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304003/MÓN ACTUAL
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304004/PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓ HUMANA
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304005/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304006/ART MEDIEVAL
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304007/ART MODERN
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304008/RECURSOS I GESTIÓ DIGITAL
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304009/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304010/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304101/ARQUEOLOGIA I ART DE LES CULTURES D'ORIENT PRÒXIM
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304102/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304103/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES, PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304104/MITOLOGIA CLÀSSICA
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304105/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304106/ARQUEOLOGIA I ART ROMANS
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304107/ART CONTEMPORANI
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304108/FOTOGRAFIA, CINEMA I PATRIMONI CULTURAL
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304109/HISTORIOGRAFIA I MÈTODES PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
    RA4 - Reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat
crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la
comunitat universitària.

12304110/ICONOGRAFIA I CULTURA VISUAL