2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12625106 DOCUMENTACIÓ EN ANTROPOLOGIA MÈDICA Únic anual
Obligatòria 3
12625105 EPIDEMIOLOGIA I DISSENYS EN SALUT PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
12625101 L'HEGEMONIA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL I EL PROCÉS DE MEDICALITZACIÓ Únic anual
Obligatòria 6
12625107 METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN ANTROPOLOGIA MÈDICA Únic anual
Obligatòria 3
12625109 PROJECTES EN ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA Únic anual
Obligatòria 6
12625102 SALUT, CULTURA I SOCIETAT Únic anual
Obligatòria 6
12625110 TALLER DE DEMOGRAFIA Únic anual
Obligatòria 3
12625111 TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIAT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Únic anual
Obligatòria 3
12625104 TALLER DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES Únic anual
Obligatòria 3
12625108 TÈCNIQUES QUALITATIVES Únic anual
Obligatòria 6
12625103 TEORIA 1: MEDICINES SISTEMÀTIQUES Únic anual
Obligatòria 3
12625112 TEORIA II: GÈNERE, DESIGUALTATS, CONFLICTES, COS I EMOCIONS Únic anual
Obligatòria 3
12625113 TEORIA III: LES ESCOLES FENOMENOLÒGIQUES I CULTURALISTES Únic anual
Obligatòria 3
12625114 TEORIA IV: LES ORIENTACIONS SOCIOLÒGIQUES Únic anual
Obligatòria 3
12625115 TEORIA V: LES ORIENTACIONS CRÍTIQUES Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12625122 COL·LOQUI FINAL Únic anual
Obligatòria 3
12625116 SEMINARI 1: SALUT MENTAL Únic anual
Obligatòria 6
12625117 SEMINARI 2: SALUT INTERNACIONAL I MALALTIES INFECCIOSES Únic anual
Obligatòria 6
12625118 SEMINARI 3: POLÍTIQUES PÚBLIQUES, MIGRACIONS, MULTICULTURALITAT I ASSISTÈNCIA Únic anual
Obligatòria 6
12625119 SEMINARI 4: ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA Únic anual
Obligatòria 6
12625120 SEMINARI 5: PROBLEMES SOCIOSANITARIS, ENVELLIMENT, DROGUES I MEDICAMENTS Únic anual
Obligatòria 6
12625121 SEMINARI D'ACOMPANYAMENT Únic anual
Obligatòria 3
12625301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12625201 ANTROPOLOGIA Únic anual
Optativa 3
12625202 FONAMENTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3