2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12645102 GEOLOGIA DEL QUATERNARI AN
Obligatòria 5
12645101 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA AN
Obligatòria 5
12645106 MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI AN
Obligatòria 6
12645107 PALEOECOLOGIA HUMANA AN
Obligatòria 4
12645105 PREHISTÒRIA D'ÀFRICA AN
Obligatòria 4
12645103 PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA AN
Obligatòria 4
12645104 PREHISTÒRIA D'EUROPA AN
Obligatòria 4
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12645110 ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER AN
Obligatòria 6
12645108 EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA AN
Obligatòria 4
12645109 EVOLUCIÓ HUMANA AN
Obligatòria 5
12645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12645214 ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA AN
Optativa 4
12645209 ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ AN
Optativa 3
12645204 ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC AN
Optativa 5
12645207 ARQUEOLOGIA ESPACIAL AN
Optativa 5
12645210 ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL AN
Optativa 4
12645203 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS AN
Optativa 5
12645216 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA AN
Optativa 4
12645201 ETNOARQUEOLOGIA AN
Optativa 4
12645217 PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ AN
Optativa 4
12645206 PREHISTÒRIA D'AMÈRICA AN
Optativa 4
12645205 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA AN
Optativa 4
12645202 RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL AN
Optativa 4
12645208 SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA AN
Optativa 4
12645211 TECNOLOGIA LÍTICA AN
Optativa 4
12645212 ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA AN
Optativa 4