2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Migrations and Social Mediation (2010)
 Curriculum

Les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones que vagin a iniciar els estudis de Química són, per una part, coneixements sòlids de les matèries bàsiques de la titulació i, en especial, dels principis fonamentals de la química, la física i les matemàtiques. La Facultat té programades una sèrie d'assignatures extracurriculars per corregir possibles deficiències en aquest sentit.

D'altra banda, es considera adequat que els alumnes de nou ingrés posseeixin un domini, oral i escrit, de la llengua pròpia i de les   oficials de la URV, així com un nivell bàsic d'una llengua estrangera.