2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12685108 DONES, CULTURA I LLENGUATGE Únic anual
Obligatòria 6
12685107 LITERATURA CATALANA ACTUAL Únic anual
Obligatòria 6
12685102 MITOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
12685101 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA Únic anual
Obligatòria 6
12685103 SEMINARI I Únic anual
Obligatòria 3
12685104 SEMINARI II Únic anual
Obligatòria 3
12685105 SEMINARI III Únic anual
Obligatòria 3
12685106 SEMINARI IV Únic anual
Obligatòria 3
12685110 TALLERS Únic anual
Obligatòria 6
12685109 TEORIA I HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA TIPOGRÀFICA Únic anual
Obligatòria 6
12685301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
24