2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Traducció i Estudis Interculturals (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12735105 ANÀLISI FUNCIONALISTA DE LES TRADUCCIONS Únic anual
Obligatòria 3
12735106 ANÀLISI SOCIOCULTURAL DE LA TRANSFERÈNCIA ENTRE GRUPS SOCIALS Únic anual
Obligatòria 3
12735107 INVESTIGACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DE TRADUCTORS Únic anual
Obligatòria 3
12735109 INVESTIGACIÓ SOBRE LA INTERPRETACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12735108 INVESTIGACIÓ SOBRE PROCESSOS DE TRADUCCIÓ I NOVES TECNOLOGIES Únic anual
Obligatòria 3
12735101 NORMES DE L'ANGLÈS ACADÈMIC Únic anual
Obligatòria 3
12735110 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Obligatòria 3
12735103 PRINCIPIS DE LA INVESTIGACIÓ EMPÍRICA EN ESTUDIS DE LA TRADUCCIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12735104 TEORIES CONTEMPORÀNIES DE LA TRADUCCIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12735102 TEXTOS INTRODUCTORIS SOBRE ELS ESTUDIS DE LA TRADUCCIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12735301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
30