2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12765104 ANÀLISI DE DISCURSOS PERSUASIUS Únic anual
Obligatòria 3
12765107 CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS Únic anual
Obligatòria 3
12765101 COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC Únic anual
Obligatòria 3
12765109 COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI Únic anual
Obligatòria 3
12765106 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12765108 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNEA Únic anual
Obligatòria 3
12765110 HABILITATS DE COMUNICACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12765105 INVESTIGACIÓ DE TEXTS MEDIÀTICS Únic anual
Obligatòria 3
12765102 MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12765103 MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
12765301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 15
12765111 ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA Únic anual
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12765204 COMUNICACIÓ A LES PIMES Únic anual
Optativa 3
12765203 COMUNICACIÓ DE RISC Únic anual
Optativa 3
12765205 COMUNICACIÓ I PERSPECTIVA DE GÈNERE Únic anual
Optativa 3
12765207 CULTURES CINEMATOGRÀFIQUES EN INTERNET Únic anual
Optativa 3
12765202 FONAMENTS DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA Únic anual
Optativa 3
12765210 LA CONSTRUCCIÓ DE MARCA DE LES DESTINACIONS A INTERNET Únic anual
Optativa 3
12765208 PROJECTES DE RECERCA I DIVULGACIÓ DE RESULTATS Únic anual
Optativa 3
12765209 TENDÈNCIES CLAU EN LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA Únic anual
Optativa 3
12765201 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ Únic anual
Optativa 3