2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12765104 ANÀLISI DE DISCURSOS PERSUASIUS 1Q
Obligatòria 3
12765101 COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC 1Q
Obligatòria 3
12765105 INVESTIGACIÓ DE TEXTS MEDIÀTICS 1Q
Obligatòria 3
12765102 MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 3
12765103 MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 3
12765111 ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 3
12765107 CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS 2Q
Obligatòria 3
12765109 COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI 2Q
Obligatòria 3
12765106 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 3
12765108 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA 2Q
Obligatòria 3
12765110 HABILITATS DE COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 3
12765301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12765215 COMUNICACIÓ CORPORATIVA I EN LES PIMES 1Q
Optativa 3
12765217 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 1Q
Optativa 3
12765202 FONAMENTS DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Optativa 3
12765201 TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 1Q
Optativa 3
12765216 COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS POLÍTIQUES 2Q
Optativa 3
12765211 COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA DE LES MARQUES TERRITORI 2Q
Optativa 3
12765218 DISSENY D' EXPERIÈNCIES 2Q
Optativa 3
12765208 PROJECTES DE RECERCA I DIVULGACIÓ DE RESULTATS 2Q
Optativa 3