2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12775101 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'ART EN RELACIÓ AL TERRITORI Únic anual
Obligatòria 4
12775104 CATALOGACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL PATRIMONI Únic anual
Obligatòria 4
12775108 FACTORS CULTURALS DE LES POBLACIONS DE L'ARC MEDITERRANI I D'AMÈRICA LLATINA Únic anual
Obligatòria 3
12775106 LES TIC APLICADES A LA CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI Únic anual
Obligatòria 4
12775105 METODOLOGIA PER L'ELABORACIÓ D'UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ I D'UN PROJECTE TÈCNIC Únic anual
Obligatòria 4
12775103 NOUS CONCEPTES I USOS DEL PATRIMONI Únic anual
Obligatòria 4
12775401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic anual
Pràctiques Externes obligatòria 4
12775102 PRECEDENTS, ESCOLES I TEORIES DE LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ Únic anual
Obligatòria 4
12775107 RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI Únic anual
Obligatòria 3
12775301 TREBALL FINAL DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12775207 CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS, TÈCNIQUES I LES SEVES DEGRADACIONS Únic anual
Optativa 4
12775209 CONSERVACIÓ PREVENTIVA Únic anual
Optativa 6
12775206 ELS CRITERIS D'INTERVENCIÓ EN EL S. XXI. REVISIÓ DE CONCEPTES Únic anual
Optativa 3
12775210 INTERVENCIÓ CONSERVATIVA DELS BENS CULTURALS Únic anual
Optativa 4
12775208 TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES D'EXAMEN Únic anual
Optativa 3