2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12815101 CIUTATS I METRÒPOLIS CONTEMPORÀNIES 1Q
Obligatòria 6
12815105 MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ URBANA 1Q
Obligatòria 6
12815102 MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT 1Q
Obligatòria 6
12815104 CONFLICTE SOCIAL 2Q
Obligatòria 6
12815103 SOCIETAT DEL BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS 2Q
Obligatòria 6
12815107 TALLER DE DEMOGRAFIA 2Q
Obligatòria 6
12815106 ESTUDIS DE CAS AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12815108 METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT URBÀ 1Q
Obligatòria 6
12815301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12815215 GÈNERE, SEXUALITAT I AMOR EN LA SOCIETAT URBANA GLOBALITZADA 1Q
Optativa 6
12815501 PRÀCTIQUES PROFESSIONALITZADORES 1Q
Pràctiques Externes optatives 6
12815210 ECONOMIA POLÍTICA DEL TRANSNACIONALISME I CODESENVOLUPAMENT 2Q
Optativa 6
12815201 HISTÒRIA I TEORIA DE L'ANTROPOLOGIA URBANA 2Q
Optativa 6
12815205 LA MEDIACIÓ INTERCULTURAL COM A EINA D'INTERVENCIÓ URBANA 2Q
Optativa 6