2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12815101 CIUTATS I METRÒPOLIS CONTEMPORÀNIES 1Q
Obligatòria 6
12815103 SOCIETAT DEL BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS 1Q
Obligatòria 6
12815104 CONFLICTE SOCIAL, PARTICIPACIÓ I MEDIACIÓ 2Q
Obligatòria 6
12815105 MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ URBANA 2Q
Obligatòria 6
12815102 MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT 2Q
Obligatòria 6
12815107 TALLER DE DEMOGRAFIA 2Q
Obligatòria 6
12815106 ESTUDIS DE CAS AN
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12815108 METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT URBÀ 1Q
Obligatòria 6
12815301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12815201 HISTÒRIA I TEORIA DE L'ANTROPOLOGIA URBANA 1Q
Optativa 6
12815203 MOVIMENTS SOCIALS TRANSNACIONALS 1Q
Optativa 6
12815501 PRÀCTIQUES PROFESSIONALITZADORES 1Q
Pràctiques Externes optatives 6
12815215 GÈNERE, SEXUALITAT I AMOR EN LA SOCIETAT URBANA GLOBALITZADA 2Q
Optativa 6
12815205 TERCER SECTOR I PARTICIPACIÓ SOCIAL 2Q
Optativa 6