2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Mèdica i Salut Global (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12835101 ANTROPOLOGIA I CIÈNCIES DE LA SALUT 1Q
Obligatòria 5
12835103 MEDICALITZACIÓ I CULTURA 1Q
Obligatòria 5
12835102 REPRESENTACIONS ETNOGRÀFIQUES DEL PROCÉS SALUT, MALALTIA, ATENCIÓ 1Q
Obligatòria 5
12835105 SALUT I SOCIETAT EN LA HISTÒRIA D'OCCIDENT 1Q
Obligatòria 5
12835106 SISTEMES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ APLICATS EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 1Q
Obligatòria 5
12835104 SISTEMES MÈDICS 1Q
Obligatòria 5
12835110 ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA 2Q
Obligatòria 3
12835111 ANTROPOLOGIA I SALUT GLOBAL 2Q
Obligatòria 3
12835112 ANTROPOLOGIA I SALUT MENTAL 2Q
Obligatòria 3
12835114 LES ORIENTACIONS FENOMENOLÒGIQUES: COS I CULTURA 2Q
Obligatòria 3
12835108 METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 2Q
Obligatòria 5
12835113 ORIENTACIONS CRÍTIQUES EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 2Q
Obligatòria 3
12835107 SALUT GLOBAL 2Q
Obligatòria 5
12835109 TÈCNIQUES AVANÇADES EN ETNOGRAFIA 2Q
Obligatòria 5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12835120 ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA 1Q
Obligatòria 5
12835118 CONTROVÈRSIES ALIMENTÀRIES: SUBJECTES, PRÀCTIQUES I DISCURSOS 1Q
Obligatòria 5
12835119 CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE L'ATENCIÓ EN LA SALUT: LES INSTITUCIONS ASSISTENCIALS 1Q
Obligatòria 5
12835117 CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE LES AFLICCIONS 1Q
Obligatòria 5
12835115 SALUT, DESENVOLUPAMENT I MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 5
12835116 SUBSTÀNCIES, MALESTARS, SUBJECTES I GESTIÓ DE RISCOS 1Q
Obligatòria 5
12835121 SEMINARI D'ESTUDIS AVANÇATS 2Q
Obligatòria 10
12835301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 20