2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
8
4
5
1
0
1
L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
1
2
8
4
5
1
0
2
LA GESTIÓ DEL NEGOCI
1
2
8
4
5
1
0
3
ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
1
2
8
4
5
1
0
4
ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
1
2
8
4
5
1
0
5
EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
1
2
8
4
5
1
0
6
EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
1
2
8
4
5
1
0
7
REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
1
2
8
4
5
1
0
8
REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
1
2
8
4
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
2
8
4
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
8
4
5
2
0
1
TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
1
2
8
4
5
2
0
2
TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
1
2
8
4
5
2
0
3
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A1Identificar el paper social del traductor i integrar i aplicar a la pràctica de l'exercici
professional les normes ètiques de la seva professió
RA1Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Respon adequadament als problemes ètics que pugui originar l'encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Actua amb responsabilitat i ètica professional davant un encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A2Negociar amb el client i gestionar els ritmes de treball, estrès, ingressos i costos així com la
formació contínua
RA1Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Negocia adequadament les condicions de l'encàrrec de traducció amb el client

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Sap calcular els costos i facturar serveis en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Reconeix i respon adequadament a les necessitats del client i del mercat en un entorn de traducció
professional

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Planteja de manera clara i efectiva els seus dubtes respecte a l'encàrrec de traducció i les
condicions del mateix

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Coneix els mecanismes d'alta / creació d'un negoci de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Coneix les estratègies de gestió pròpies del traductor autònom

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A3Produir i presentar una traducció d'acord amb les instruccions del client
RA1Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Segueix amb efectivitat les instruccions especificades en l'encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A4Produir una traducció d'acord amb les convencions i estàndards retòrics propis del gènere
textual a què pertanyen en anglès i espanyol
RA1Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Identifica la funció pràctica d'un text en anglès i espanyol

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Transfereix amb èxit el tipus textual, la forma lingüística i la funció textual de manera
bidireccional en el parell anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Identifica la funció pràctica d'un text especialitzat en anglès i espanyol

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A5Identificar i transferir variacions lingüístiques, elements culturals i trets pragmàtics en
textos en anglès i espanyol així com reconèixer la seva funció i significat
RA1Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Transfereix amb èxit elements estilístics, pragmàtics i culturals de manera bidireccional en el
parell lingüístic anglès-espanyol en funció de l'encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A6Descriure i autoavaluar els propis problemes de comprensió en anglès i espanyol i aplicar
estratègies per resoldre'ls
RA1Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per solucionar els propis problemes de comprensió de manera bidireccional
en el parell lingüístic anglès-espanyol

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A7Identificar les necessitats pròpies d'informació i documentació i desenvolupar estratègies per a
la recerca documental i terminològica
RA1Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Maximitza els recursos al seu abast per solucionar els problemes de traducció de manera autònoma

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Utilitza amb aprofitament diccionaris, recursos de documentació i bases de dades en la producció
de traduccions especialitzades

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Gestiona la informació recopilada i els coneixements adquirits mitjançant les TIC

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A8Elaborar esborranys, reformular, reestructurar, sintetitzar i posteditar de forma efectiva en
llengua anglesa i espanyola
RA1Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Domina les diferents tècniques de revisió per a l'edició i postedició de traduccions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Identifica i soluciona problemes d'expressió en la llengua d'arribada

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A9Integrar i utilitzar de manera efectiva una sèrie de programes d'assistència en traducció,
correcció, postedició, terminologia, maquetació, recerca documental (per exemple, els
processadors de text, correctors ortogràfics i gramaticals, Internet, memòries de traducció,
bases de dades terminològiques, programes de reconeixement de veu)
RA1Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles per augmentar l'eficiència de l'acompliment
professional

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Sap utilitzar les eines informàtiques més avançades per a l'exercici de la tasca traductora

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Aprofita les tecnologies de la traducció disponibles a l'hora d'editar i posteditar una traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A10Preparar i produir una traducció en diferents formats i per a diferents suports / mitjans tècnics
RA1Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Presenta les traduccions al format físic i electrònic adequat a l'encàrrec de traducció

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A11Familiaritzar-se i adaptar-se a les noves eines de traducció multimèdia i audiovisual i de
memòries de traducció i traducció automàtica
RA1Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Aprèn a adaptar-se als canvis tecnològics en funció de les necessitats del client i del mercat

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - S'adapta a qualsevol tipus d'eina per a la traducció o edició present o futura

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
A12Crear i gestionar bases de dades i arxius per a la seva explotació en l'àmbit de la traducció i
l'assessoria lingüística
RA1Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Gestiona arxius de forma eficient en funció de l'ús al que estiguin destinats

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'activitat
professional de la traducció
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Troba la solució adequada

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Troba la solució adequada

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Troba la solució adequada

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Troba la solució adequada

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Troba la solució adequada

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Troba la solució adequada

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Troba la solució adequada

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Troba la solució adequada

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
No B3
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
B4 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida, en clau de
lideratge
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
B5 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
No B7
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
No B8
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C1 NoDominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C1Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C2Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C3Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C4Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
C5Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845101/L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845102/LA GESTIÓ DEL NEGOCI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845103/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845104/ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845105/EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845106/EINES PER A LA SUBTITULACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845107/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL)
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845108/REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS)
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845201/TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845202/TRADUCCIÓ JURÍDICA I ECONÒMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12845203/TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL