2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12855106 ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS 1Q
Obligatòria 3
12855101 APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES 1Q
Obligatòria 3
12855104 AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Obligatòria 3
12855103 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES 1Q
Obligatòria 3
12855102 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 1Q
Obligatòria 3
12855110 PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Obligatòria 3
12855105 GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 2Q
Obligatòria 3
12855109 GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Obligatòria 3
12855107 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Obligatòria 3
12855108 PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Obligatòria 3
12855401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 6
12855301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12855210 COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL 1Q
Optativa 3
12855203 L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS 1Q
Optativa 3
12855207 L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Optativa 3
12855206 L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Optativa 3
12855205 ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS 2Q
Optativa 3
12855204 L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS 2Q
Optativa 3
12855208 METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Optativa 3
12855211 CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES AN
Optativa 3