2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
8
5
5
1
0
1
APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
1
2
8
5
5
1
0
2
METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
1
2
8
5
5
1
0
3
EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
1
2
8
5
5
1
0
4
AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
1
0
5
GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
1
2
8
5
5
1
0
6
ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
1
2
8
5
5
1
0
7
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
1
0
8
PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
1
0
9
GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
1
1
0
PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
2
8
5
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
8
5
5
2
0
3
L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
1
2
8
5
5
2
0
4
L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
1
2
8
5
5
2
0
5
ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
1
2
8
5
5
2
0
6
L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
2
0
7
L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
2
0
8
METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
5
5
2
1
0
COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
1
2
8
5
5
2
1
1
CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A1Dominar les teories de l'adquisició de llengües estrangeres y els fonaments pedagògics i
psicològics d'aquestes teories, com també els principis metodològics i les aplicacions més
adequades per a optimitzar l'aprenenttage d'una llengua estrangera.
RA1Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Coneix les alternatives metodològiques existents en l'ensenyament de llengües estrangeres,
concretament, en l'àmbit de l'espanyol.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Coneix els diferents tipus d'instruments d'avaluació lingüística existents en un centre educatiu.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA9Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA10Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A2Descriure i interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los
un tractament didàctic adequat.
RA1Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA9Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA9 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA10Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA12Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA12 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA13Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA13 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA14 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA14 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA15Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA15 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA16Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA16 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA17Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA17 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA18Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA18 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A3Estructurar el procés d'aprenentatge segons un model comunicatiu, basat en l'acció d'acord amb les
orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les llenges, del Consell d'Europa.
RA1Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Integra les noves tecnologies en la seva actuació docent i investigadora: coneixement d'eines
tecnològiques, estratègies i disseny d'activitats.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A4Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'acord amb el context d'ensenyament, el
currículum, l'enfocament metodològic i el component afectiu.
RA1Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Coneix el procés d'adquisició del llenguatge particularment pel que es refereix a la llengua
estrangera, amb especifitat de l'espanyol.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Selecciona la proposta metodològica més adequada al context d'ensenyament i perfil dels estudiants
(així com altres elements que han de tenir-se en compte).

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Utilitza amb domini els documents oficials més rellevants en l'actuació de la professió de
professor d'espanyol: MCER, PCIC, Portafoli europeu de les llengües i coneix les implicacions que
es deriven de l'ús d'aquests documents en e procés d'ensenyament-aprenentatge.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Selecciona/dissenya l'instrument d'avaluació lingüística més apropiat per a cada ús, en funció
de ctiteris objectius.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7 Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Planifica el procés d'ensenyament-aprenentatge en funció de la diversa tipologia contextual en
què es desenvolupa.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Pren decisions sobre la programació de cursos d'espanyol com a llengua estrangera en funció del
context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i l'anàlisi de necessitats.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA9 Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA9 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA10Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA12Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA13Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA13 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA14Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A5Exposar amb domini i de forma adequada els coneixements sobre l'espanyol LE de manera escrita, oral
o per entorns multimèdia diversos
RA1Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2 Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Comunica correctament, tant de forma oral com escrita, els resultats del treball d'investigació,
amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audència d'un congrés d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A6Introduir la multiculturalitat i la diversitat lingüística com a eina enriquidora i
complementària en l'ensenyament de la llengua.
RA1Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Dissenya materials d'aprenentatge d'acord amb el perfil de l'alumnat i el context de l'ensenyament.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3 Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4 Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Coneix els nous models d'explicació del component gramatical, lèxic, fonètic-fonològic,
pragmàtic i semàntic de la llengua que influeixen directament en els enfocaments metodològics
adoptats a l'hora del treball amb aquests a l'aula d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5 Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA9Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA9 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA10Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A7Gestionar la classe de manera adequada i adoptar diferents rols (transmissor, facilitador, mediador)
en funció de les necessitats dels estudiants.
RA1S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - S'inicia en els processos i les estratègies presents en els processos d'ensenyament-aprenentatge i
com aquests es reflecteixen i es gestionen a l'aula.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2 Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Entén l'especificitat d'alguns contextos d'ensenyament (finalitats específiques, nens i
immigrants) i les conseqüències metodològiques que se'n deriven.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Realitza una observació crítica i posterior avaluació personal de les classes d'E/LE efectuades
per un docent oficial.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Prepara sessions docents a diversos nivells d'ensenyament de l'espanyol, aplicant els coneixements
rebuts al Màster.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Demostra capacitats docents i el domini i la gestió de les habilitats a classe dl'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6 Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Posa en funcionament i de manera integrada, en un classe d'E/LE, les competències específiques
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, així com les competències transversals i nuclears de la titulació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
i l'activitat pròpia.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
A8Dissenyar i dur a terme una investigació rellevant en l'àrea de l'ensenyament d'E/LE basada en els
diferents mètodes d'investigació quantitativa i qualitativa i implementar els resultatsde
d'aquesta investigació a l'aula.
RA1 Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Integra la instrucció gramatical en una classe comunicativa dl'E/LE, d'acord amb les noves
perspectives d'abordar la gramàtica.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Dissenya estratègies i materials per a l'ensenyament dels components gramatical, lèxic, semàntic,
pragmàtic i fonètic-fonològic de la llengua.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Seleccciona el mètode d'instrucció lèxica més adequat per a l'ensenyament i l'aprenentatge del
lèxic, en funció del context i el perfil dels estudiants.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4 Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Entén el component pragmàtic-cultural de la llengua i com s'explica en el context de l'aula
d'E/LE.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Entén i identifica els diferents elements que intervenen en l'elaboració d'un treball o projecte
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Coneix els procediments bàsics d'un treball o projecte d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Aprofundeix en eines de recollida de dades i d'anàlisi d'aquestes.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Gestiona les bases de documentació técnica-científica, per a seleccionar documents d'altres
autors útils pel seu treball o projecte d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA9Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA9 - Identifica els recursos existents per a cercar informació tant en les fonts d'informació generals,
com en les bases de dades bibliogràfiques i a Internet.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA10Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Sintetitza i exposa correctament de forma oral i escrita els resultats del seu treball o projecte
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Aplica a entorns nous o poc coneguts, els conceptes, principis, teories i models relacionats amb
l'àrea de l'enseyament de llengües, especialment, l'enseyament de l'espanyol com a llengua
estrangera.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA12Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA12 - Integra els coneixements teòrics adquirits durant el Màster en un projecte personal
d'investigació.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA13Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA13 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret i personal.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA14Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA14 - Aprofundeix i s'especialitza en una àrea d'interés de les exposades al màster, aplicant els
coneixements i les habilitats adquirides durant aquest.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA15Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA15 - Domina els procediments d'investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi),
recollida de dades, anàlisi (qualitatiu o quantitatiu) i interpretació d'aquests.

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
B2Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi

RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
B3Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a la vanguardia del camp d'estudi, en un context
d'investigació.
RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
B5 Sensibilització en temes mediambientals.
RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855101/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855102/METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855103/EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855104/AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855105/GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855106/ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855107/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855108/PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855109/GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855110/PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855203/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855204/L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855205/ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855206/L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855207/L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855208/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855210/COMPLEMENTS FORMATIUS I: ESTUDIS DE GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12855211/CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES