2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
8
7
5
1
0
1
COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
1
2
8
7
5
1
0
2
HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
1
2
8
7
5
1
0
3
GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
1
2
8
7
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
2
8
7
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
8
7
5
2
0
1
ART, POLÍTICA I SOCIETAT
1
2
8
7
5
2
0
2
DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
1
2
8
7
5
2
0
3
GUERRA I DIPLOMÀCIA
1
2
8
7
5
2
0
4
INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
1
2
8
7
5
2
0
5
SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
1
2
8
7
5
2
0
6
USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
1
2
8
7
5
2
0
7
CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
1
2
8
7
5
2
0
8
L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
1
2
8
7
5
2
0
9
LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
1
2
8
7
5
2
1
0
MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
1
2
8
7
5
2
1
1
MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
1
2
8
7
5
2
1
2
VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
1
2
8
7
5
2
1
4
CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
1
2
8
7
5
2
1
7
FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
1
2
8
7
5
2
2
2
RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
1
2
8
7
5
2
2
5
METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
1
2
8
7
5
2
2
6
APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
1
2
8
7
5
2
2
7
ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A1Dominar els problemes epistemològics comuns a la recerca en ciències humanes, així com
reconèixer i utilitzar els models teòrics propis de les disciplines que configuren aquest àmbit.
RA1Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis literaris.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis lingüístics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis d'història de l'art.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Conèixer els principals corrents teòrics dels estudis historiogràfics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA5Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals com a espai epistemològic específic,
més enllà de l'ús purament instrumental de les noves tecnologies.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A2Dominar les eines de recerca pròpies de les ciències humanes i ser capaç d'aplicar, en un
registre corresponent a un postgrau, les metodologies específiques de les diverses disciplines
d'aquest àmbit científic.
RA1Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Analitzar i interpretar les fonts primàries –documentals, orals, materials i iconogràfiques–
de les recerques en ciències humanes.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Identificar i valorar críticament els diversos tipus de bibliografia científica sobre un àmbit
determinat de les ciències humanes.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Discutir sobre els problemes metodològics de les recerques recents sobre els intercanvis i
influències artístiques, i reconèixer-ne els problemes teòrics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Progressar en el coneixement dels problemes associats a les relacions entre la imatge i la seva
utilització identificant els avanços que es registren actualment en l'àmbit de la comunitat
científica.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA5Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Situar la reflexió historiogràfica en el context epistemològic que li correspon al voltant dels
discursos polítics que hi ha darrere dels grans projectes artístics, posant especial èmfasi en el
diàleg interdisciplinari.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA6Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Dominar les metodologies de la història social i aplicar-les correctament en casos pràctics
concrets.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA7Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA7 - Comprendre els elements clau de la història comparada i la seva aplicabilitat a la història
europea i americana.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA8Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA8 - Aplicar els coneixements de la història política en la història global contemporània.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA9Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA9 - Dominar els conceptes fonamentals i els corrents actuals de la teoria de la literatura, així com la
seva concreció en les diverses metodologies de recerca en literatura vigents.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA10Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA10 - Conèixer en profunditat i aplicar les diverses metodologies de la recerca sobre el text literari i
els seus contextos (culturals, socials, polítics).

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA11Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA11 - Reconèixer i aplicar els principis metodològics de l'edició crítica i de la transmissió dels
textos.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA12Dominar els models teòrics en recerca lingüística.
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA12 - Dominar els models teòrics en recerca lingüística.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA13Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA13 - Dominar els mètodes de recerca en lingüística aplicada.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA14Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA14 - Dominar la metodologia de recerca en planificació lingüística.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA15Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA15 - Conèixer i valorar críticament les aportacions dels principals corrents filosòfics contemporanis,
especialment l'hermenèutica i l'Escola de Frankfurt, a la recerca en els estudis humanístics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA16Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA16 - Discutir sobre els problemes metodològics que l'anàlisi historiogràfica planteja en l'àmbit de
la imatge, l'imaginari i el fonament intel·lectual i de raonament que el sustenta.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA17Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA17 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en l'estudi dels diferents tipus de narratives orals
(mite, llegenda, conte, etc.) i la seva interacció amb la literatura.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA18Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA18 - Conèixer i aplicar els mètodes de recerca en lingüística històrica.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA19Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA19 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia moderna (s. XVI-XIX), amb
especial referència als moviments politicoculturals de l'humanisme, la Il·lustració i el
liberalisme.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA20Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.

    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA20 - Identificar els problemes i les possibilitats d’investigació que susciten les difícils relacions
que s'estableixen entre l’art i patrimoni i els qui avui en són els més freqüents consumidors.


12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA21Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA21 - Conèixer els models interpretatius aplicats a les restes humanes més importants del registre
fòssil, i comprendre i avaluar la metodologia bàsica per estudiar-les.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA22Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA22 - Dominar les diverses vies i metodologies de recerca sobre la mitologia clàssica, com a llenguatge
autònom i en les seves relacions amb altres àmbits de la cultura, com l'art i la literatura, la
religió o el context sociopolític.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA23Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA23 - Adquirir destreses en l'ús dels instruments propis de la filologia clàssica per a la recerca en
humanitats.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA24Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA24 - Conèixer les principals línies i mètodes de recerca en historiografia de l'antiguitat i
aplicar-los correctament en l'estudi de casos concrets.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA25Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA25 - Conèixer i comprendre les transformacions històriques a la península Ibèrica durant l'edat
mitjana i les diverses estructures polítiques, econòmiques i socials existents en aquest període
de la història.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA26Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA26 - Conèixer i aplicar les metodologies de recerca sobre teatre a l'època medieval a partir de
l'anàlisi de les fonts primàries (textos, documents d'arxiu i iconografia), a més d'establir
relacions profitoses entre la documentació medieval i les pervivències tradicionals.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA27Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA27 - Dominar les tècniques i els recursos adequats per comunicar els resultats de la recerca tant en
l'entorn acadèmic com en els diversos nivells de la divulgació científica.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA28Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA28 - Dominar les noves tecnologies i aplicar-les de manera adequada a les diverses tipologies de recerca
en el camp de les humanitats.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A3Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes de recerca bàsica i aplicada en ciències humanes.
RA1Planificar i executar un projecte de recerca.
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Planificar i executar un projecte de recerca.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Proposar accions per a la captació i gestió de recursos materials i econòmics per a la recerca.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Adquirir capacitat de gestió de la innovació i valorització dels resultats de la recerca.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Adquirir les capacitats bàsiques per integrar-se en un projecte de recerca.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA5Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere a la tasca investigadora i a la planificació i gestió de
projectes.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A4Identificar problemes i línies de recerca amb potencial de desenvolupament i explorar noves
estratègies en l'àmbit de les ciències humanes, adoptant una perspectiva interdisciplinària i
aplicant metodologies innovadores.
RA1Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Avaluar críticament l'estat de la recerca en un àmbit determinat i identificar problemes per
resoldre i perspectives d'avanç (ground-breaking research).

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Aplicar la interdisciplinaritat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de les disciplines
humanístiques, i adquirir les capacitats necessàries per col·laborar en equips de recerca
interdisciplinaris.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Identificar metodologies innovadores de recerca per fer aportacions significatives, plantejar noves
hipòtesis i obrir espais o vies de recerca amb potencial de renovar els estudis (thinking
out-of-the-box).

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Conèixer les aplicacions possibles de les humanitats digitals.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA5Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Conèixer i utilitzar correctament els diversos mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives
en l'àmbit de les humanitats digitals.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA6Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Conèixer les principals eines informàtiques per al tractament de dades i la seva visualització,
així com les principals eines per a la construcció digital de projectes culturals i el seu
desenvolupament al web.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A5Difondre els resultats de la recerca, comunicant aquests resultats a públics especialitzats i no
especialitzats, i transferint a la societat el coneixement resultant i la seva aplicabilitat.
RA1Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Identificar les diferents tipologies de treballs escrits científics i de divulgació científica en
l'àmbit de les humanitats.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Dominar les diverses formes de comunicació oral dels treballs científics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Desenvolupar habilitats argumentatives, comunicatives i relacionals.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Desenvolupar estratègies per a la difusió i transferència del coneixement.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
A6Ser capaç d'elaborar treballs científics en l'àmbit de les humanitats que responguin a les
exigències dels estàndards internacionals, aplicant la metodologia adequada en cada cas i
incorporant els valors ètics i la perspectiva de gènere en l'activitat científica.
RA1Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Recopilar i utilitzar la bibliografia necessària per fer un estat de la qüestió sobre un tema i
identificar els punts en què és possible un aprofundiment i una aportació original i
significativa.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Adquirir la capacitat d'analitzar resultats de recerca, elaborar conclusions i assegurar la difusió
del coneixement científic.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Adquirir autonomia com a futur investigador.
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Adquirir autonomia com a futur investigador.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Aplicar els valors ètics en la recerca.
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Aplicar els valors ètics en la recerca.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA5Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA5 - Introduir la perspectiva de gènere en la tasca investigadora.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA6Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA6 - Incorporar els recursos i metodologies pròpies de les humanitats digitals en l'elaboració d'un
treball de recerca concret.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
CT1Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
CT2Desenvolupar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i laboral o profesional.
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA2Desenvolupar l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA3Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA
 RA4Dissenyar itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875101/COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA RECERCA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875102/HUMANITATS DIGITALS I CIÈNCIES HUMANÍSTIQUES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875103/GESTIÓ, VISIBILITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875201/ART, POLÍTICA I SOCIETAT
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875202/DEMOCRÀCIES, DICTADURES, FEIXISMES I POPULISMES A EUROPA I AMÈRICA AL SEGLE XX
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875203/GUERRA I DIPLOMÀCIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875204/INTERCANVIS CULTURALS I INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875205/SOCIABILITATS I CONSTRUCCIONS DE LA CIUTADANIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875206/USOS I FUNCIONS DE LA IMATGE
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875207/CORRENTS TEÒRICS I MÈTODES DE L'ANÀLISI LITERÀRIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875208/L'ESTUDI DEL TEXT: DE LA CREACIÓ A L'EDICIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875209/LITERATURA I CULTURA: CONTEXTOS I VIGÈNCIES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875210/MODELS TEÒRICS I FORMALS EN RECERCA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875211/MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA APLICADA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875212/VARIACIÓ I NORMA LINGÜÍSTICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875214/CORRENTS FILOSÒFICS CONTEMPORANIS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875217/FONTS CLÀSSIQUES PER A LA RECERCA EN HUMANITATS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875222/RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875225/METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875226/APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

12875227/ART SAGRAT I PROFÀ A L'EDAT MITJANA