2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125021106 DOCUMENTACIÓ EN ANTROPOLOGIA MÈDICA Únic anual
Obligatòria 3
125021105 EPIDEMIOLOGIA I DISSENYS EN SALUT PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
125021101 L'HEGEMONIA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL I EL PROCÉS DE MEDICALITZACIÓ Únic anual
Obligatòria 6
125021107 METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN ANTROPOLOGIA MÈDICA Únic anual
Obligatòria 3
125021110 PROJECTES EN ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA Únic anual
Obligatòria 6
125021102 SALUT, CULTURA I SOCIETAT Únic anual
Obligatòria 6
125021109 TALLER DE DEMOGRAFIA Únic anual
Obligatòria 3
125021111 TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIANT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Únic anual
Obligatòria 3
125021104 TALLER DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES Únic anual
Obligatòria 3
125021108 TÈCNIQUES QUALITATIVES Únic anual
Obligatòria 6
125021103 TEORIA 1: MEDICINES SISTEMÀTIQUES Únic anual
Obligatòria 3
125021112 TEORIA II: GÈNERE, DESIGUALTATS, CONFLICTES, COS I EMOCIONS Únic anual
Obligatòria 3
125021113 TEORIA III: LES ESCOLES FENOMENOLÒGIQUES I CULTURALISTES Únic anual
Obligatòria 3
125021114 TEORIA IV: LES ORIENTACIONS SOCIOLÒGIQUES Únic anual
Obligatòria 3
125021115 TEORIA V: LES ORIENTACIONS CRÍTIQUES Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125021124 COL·LOQUI FINAL Únic anual
Obligatòria 3
125021116 SEMINARI 1: SALUT MENTAL Únic anual
Obligatòria 6
125021117 SEMINARI 2: SALUT INTERNACIONAL I MALALTIES INFECCIOSES Únic anual
Obligatòria 6
125021118 SEMINARI 3: POLÍTIQUES PÚBLIQUES, MIGRACIONS, MULTICULTURALITAT I ASSISTÈNCIA Únic anual
Obligatòria 6
125021119 SEMINARI 4: ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA Únic anual
Obligatòria 6
125021120 SEMINARI 5: PROBLEMES SOCIOSANITARIS, ENVELLIMENT, DROGUES I MEDICAMENTS Únic anual
Obligatòria 6
125021123 SEMINARI D'ACOMPANYAMENT Únic anual
Obligatòria 3
125021122 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
125021121 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125021201 ANTROPOLOGIA Únic anual
Optativa 3
125021202 FONAMENTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3
125021205 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3