2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Antropologia Urbana (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125022113 CONSTRUCCIONS SIMBÒLIQUES DE LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
125022103 FONAMENTS DEL MÈTODE CIENTÍFIC Únic anual
Obligatòria 3
125022101 INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA URBANA Únic anual
Obligatòria 6
125022108 INTRODUCCIÓ ALS MOVIMENTS SOCIALS Únic anual
Obligatòria 3
125022106 METODOLOGIA I Únic anual
Obligatòria 3
125022104 MULTICULTURALISME I CIUTADANIA A LES SOCIETATS CONTEMPORÁNIAES Únic anual
Obligatòria 6
125022110 TALLER DE DEMOGRAFIA Únic anual
Obligatòria 3
125022107 TÈCNIQUES QUALITATIVES Únic anual
Obligatòria 6
125022111 TÈCNIQUES QUANTITATIVES Únic anual
Obligatòria 3
125022102 TEORIA SOCIAL I: ELS CLASSICS DEL PENSAMENT SOCIAL Únic anual
Obligatòria 6
125022105 TEORIA SOCIAL II: HISTÒRIA DE LA CIUTAT I DE L'URBANISME Únic anual
Obligatòria 6
125022109 TEORIA SOCIAL III: FENOMENOLOGIA I INTERACCIONISME SOCIAL Únic anual
Obligatòria 6
125022112 TEORIA SOCIAL IV: DEBATS CONTEMPORANIS SOBRE METRÓPOLIS I TRASNACIONALISME Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125022116 SEMINARI D'ACOMPANYAMENT Únic anual
Obligatòria 10
125022114 SEMINARI DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 5
125022115 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 25
125022117 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125022214 GLOBALITZACIÓ, ECONOMIA POLÍTICA I DESENVOLUPAMENT Únic anual
Optativa 3
125022204 IMAGINARIS I REPRESENTACIONS A LES SOCIETATS URBANES Únic anual
Optativa 3
125022220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
125022202 PARENTIU, FAMILIA I RELACIONS DE GÈNERE A LES SOCIETATS URBANES Únic anual
Optativa 6
125022215 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL I: EXCLUSIÓ SOCIAL Únic anual
Optativa 3
125022216 POLITIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL II: DISPOSSITIUS ASSISTENCIALS Únic anual
Optativa 3
125022201 SEXE, GÈNERE I AMOR Únic anual
Optativa 6
125022206 TALLER D'ETNOGRAFIA URBANA I Únic anual
Optativa 3
125022208 TALLER D'ETNOGRAFIA URBANA II Únic anual
Optativa 3
125022211 TREBALL I SOCIETAT EN EL POSTINDUSTRIALISME Únic anual
Optativa 3