2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Antropologia Urbana (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125022113 CONSTRUCCIONS SIMBÒLIQUES DE LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
125022103 FONAMENTS DEL MÈTODE CIENTÍFIC Únic anual
Obligatòria 3
125022101 INTRODUCCIÓ A L`ANTROPOLOGIA URBANA Únic anual
Obligatòria 6
125022108 INTRODUCCIÓ ALS MOVIMENTS SOCIALS Únic anual
Obligatòria 3
125022106 METODOLOGIA I Únic anual
Obligatòria 3
125022104 MULTICULTURALISME I CIUTADANIA A LES SOCIETATS CONTEMPORÁNIAES Únic anual
Obligatòria 6
125022110 TALLER DE DEMOGRAFIA Únic anual
Obligatòria 3
125022107 TÈCNIQUES QUALITATIVES Únic anual
Obligatòria 6
125022111 TÈCNIQUES QUANTITATIVES Únic anual
Obligatòria 3
125022102 TEORIA SOCIAL I: ELS CLASSICS DEL PENSAMENT SOCIAL Únic anual
Obligatòria 6
125022105 TEORIA SOCIAL II: HISTÒRIA DE LA CIUTAT I DE L`URBANISME Únic anual
Obligatòria 6
125022109 TEORIA SOCIAL III: FENOMENOLOGIA I INTERACCIONISME SOCIAL Únic anual
Obligatòria 6
125022112 TEORIA SOCIAL IV: DEBATS CONTEMPORANIS SOBRE METRÓPOLIS I TRASNACIONALISME Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125022114 SEMINARI DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 5
125022115 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 25
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125022210 ANTROPOLOGIA APLICADA A L`ANÀLISI DE LES CULTURES ORGANITZATIVES I DE L`EMPRESA Únic anual
Optativa 3
125022213 CIUTAT, PAISATGES URBANS I PATRIMONI Únic anual
Optativa 3
125022218 CUINES IDENTITATS I MULTICULTURALISME Únic anual
Optativa 3
125022219 FILANTROPIA, ESTAT DEL BENESTAR I POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 6
125022203 GÈNERE I CONSUM Únic anual
Optativa 3
125022209 LES CIUTATS D`AMERICA LLATINA Únic anual
Optativa 3
125022207 METRÓPOLIS I CONFLICTE SOCIAL Únic anual
Optativa 3
125022202 PARENTIU, FAMILIA I RELACIONS DE GÈNERE A LES SOCIETATS URBANES Únic anual
Optativa 6
125022215 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL I: EXCLUSIÓ SOCIAL Únic anual
Optativa 3
125022216 POLITIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL II: DISPOSSITIUS ASSISTENCIALS Únic anual
Optativa 3
125022201 SEXE, GÈNERE I AMOR Únic anual
Optativa 6
125022206 TALLER D`ETNOGRAFIA URBANA I Únic anual
Optativa 3
125022208 TALLER D`ETNOGRAFIA URBANA II Únic anual
Optativa 3
125022211 TREBALL I SOCIETAT EN EL POSTINDUSTRIALISME Únic anual
Optativa 3