2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125031102 GEOLOGIA DEL QUATERNARI Únic anual
Obligatòria 5
125031101 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA Únic anual
Obligatòria 5
125031106 MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI Únic anual
Obligatòria 6
125031107 PALEOECOLOGIA HUMANA Únic anual
Obligatòria 4
125031105 PREHISTÒRIA D'ÀFRICA Únic anual
Obligatòria 4
125031103 PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA Únic anual
Obligatòria 4
125031104 PREHISTÒRIA D'EUROPA Únic anual
Obligatòria 4
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125031115 ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 6
125031108 EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA Únic anual
Obligatòria 4
125031109 EVOLUCIÓ HUMANA Únic anual
Obligatòria 5
125031110 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 36
125031111 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 36
125031112 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
125031114 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125031214 ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA Únic anual
Optativa 4
125031209 ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ Únic anual
Optativa 3
125031204 ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC Únic anual
Optativa 5
125031207 ARQUEOLOGIA ESPACIAL Únic anual
Optativa 5
125031210 ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 4
125031213 ARQUEOLOGIA MOLECULAR Únic anual
Optativa 6
125031203 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS Únic anual
Optativa 5
125031216 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA Únic anual
Optativa 4
125031201 ETNOARQUEOLOGIA Únic anual
Optativa 4
125031215 INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ DE L'ARQUEOLOGIA Únic anual
Optativa 4
125031218 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
125031217 PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ Únic anual
Optativa 4
125031206 PREHISTÒRIA D'AMÈRICA Únic anual
Optativa 4
125031205 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Únic anual
Optativa 4
125031202 RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL Únic anual
Optativa 4
125031208 SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA Únic anual
Optativa 4
125031211 TECNOLOGIA LÍTICA Únic anual
Optativa 4
125031212 ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA Únic anual
Optativa 4