2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
english 
Estudis Culturals Mediterranis (2006)

  Subjects
  Competences
  Perfil de formació de la titulació
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.