2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Estudis Culturals Mediterranis (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125041105 CONFLICTES A LA MEDITERRÀNIA: AIGUA I PETROLI Únic anual
Obligatòria 4
125041112 DIÀLEG INTERCULTURAL I INTERRELIGIÓS Únic anual
Obligatòria 5
125041103 EUROPA-MEDITERRANI-MÓN ÀRAB: GEOPOLÍTICA DE LA PROXIMITAT Únic anual
Obligatòria 4
125041102 FEMINISME I CULTURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA Únic anual
Obligatòria 4
125041109 GESTIÓ D'ONGS Únic anual
Obligatòria 4
125041106 L'AUDIOVISUAL A LA MEDITERRÀNIA: INDÚSTRIA I NOUS FORMATS Únic anual
Obligatòria 4
125041107 POLÍTICA MEDITERRÀNIA DE LA UNIÓ EUROPEA Únic anual
Obligatòria 6
125041101 PROCESSOS POLÍTICS CONTEMPORANIS I CONFLICTES ACTUALS Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125041117 DRET FONAMENTAL A LES SOCIETATS MULTICULTURALS Únic anual
Obligatòria 4
125041115 DRETS HUMANS I GLOBALITZACIÓ Únic anual
Obligatòria 4
125041118 ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A L'ÀREA MEDITERRÀNIA Únic anual
Obligatòria 4
125041121 FONAMENTS D'E-BUSINESS Únic anual
Obligatòria 3
125041120 HISTÒRIA DEL TURISME A LA MEDITERRÀNIA Únic anual
Obligatòria 4
125041116 SOCIETAT CIVIL I INSTITUCIONS AL MAGREB Únic anual
Obligatòria 4
125041122 TREBALL DE FI DE MÀSTER: STAGE Únic anual
Obligatòria 16
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125041204 CULTURA EUROPEA Únic anual
Optativa 4
125041203 INTRODUCCIÓ A LA CULTURA I LA SOCIETAT ÀRAB Únic anual
Optativa 4
125041207 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3