2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Arqueologia Clàssica (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125051111 ARQUEOLOGIA DE LES PROVÍNCIES ROMANES Únic anual
Obligatòria 6
125051109 ARQUEOLOGIA GREGA Únic anual
Obligatòria 6
125051110 ARQUEOLOGIA ROMANA Únic anual
Obligatòria 6
125051104 INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA Únic anual
Obligatòria 4
125051107 INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES CLÀSSIQUES Únic anual
Obligatòria 6
125051102 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI DEL TERRITORI Únic anual
Obligatòria 3
125051108 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
125051106 RECURSOS INSTRUMENTALS Únic anual
Obligatòria 4
125051105 SISTEMES CONSTRUCTIUS I DOCUMENTACIÓ DE L'ARQUITECTURA Únic anual
Obligatòria 4
125051103 TÈCNIQUES AUXILIARS D'ANÀLISI Únic anual
Obligatòria 3
125051101 TEORIA I MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125051112 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125051201 ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I DE L'ALTA EDAT MITJANA Únic anual
Optativa 6
125051206 ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA Únic anual
Optativa 5
125051204 ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE DE LA PROTOHISTÒRIA A L'ANTIGUITAT TARDANA Únic anual
Optativa 5
125051205 CIUTAT I TERRITORI AL MÓN ANTIC Únic anual
Optativa 5
125051207 ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS Únic anual
Optativa 5
125051211 FONTS TEXTUALS PER A LA INTERPRETACIÓ DE L'ANTIGUITAT Únic anual
Optativa 5
125051209 GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC Únic anual
Optativa 5
125051202 INSTITUCIONS JURÍDIQUES ROMANES Únic anual
Optativa 6
125051222 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
125051208 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES Únic anual
Optativa 5