2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Arqueologia Clàssica (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
TipusB Codi Competències Transversals
TipusC Codi Competències Nuclears