2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Migracions i Mediacio Social (2007)
 Perfil

IDENTITAT PROFESSIONAL

Es preten formar professionals capacitats per a incorporar-se a un mercat de treball caracteritzat, en principi, per tres anclatges institucionals bàsics: 1. Gabinets d'estudi de corporacions locals i supralocals(en l'àmbit de la planificació urbana i de la intervenció social), 2. Gabinets d'estudi de fundacions i instituts de recerca aplicada, especialitzats en investigació aplicada a la planificació urbana i a la mediació i resolució de conflictes socials urbans i 3. Gabinets privats d'estudi especialitzats en la realització d'informes, diagnòstics i projectes d'intervenció social i assessoria jurídica.

FIGURES

Segmentació horitzontal

1. Gabinets d'estudi de corporacions locals i supralocals (en l'àmbit de la planificació urbana i de la intervenció social), 2. Gabinets d'estudi de fundacions i instituts de recerca aplicada, especialitzats en investigació aplicada a la planificació urbana i a la mediació i resolució de conflictes socials urbans i 3. Gabinets privats d'estudi especialitzats en la realització d'informes, diagnòstics i projectes d'intervenció social i assessoria jurídica.

Segmentació vertical

Investigadors i mediadors socials amb plena responsabilitat i capacitats per a ocupar càrrecs de coordinació en grups de recerca-intervenció (social i jurídica); càrrecs directius en centres o institucions orientades a l'estudi de conflictes socials i de les migracions; gestors jurídicament preparats per abordar el conflicte legal derivat de la migració.

FUNCIONS I TASQUES

Les funcions i tasques que poden desenvolupar els titulats en base a la preparació específica que els proporciona el màster es diferencien en funció de la segmentació horitzontal prevista.  Els titulats estaran preparats per exercir una funció executiva i interventora en la presa de decisions concretes relacionades amb les migracions i en el disseny d’estratègies de mediació i resolució de conflictes. En l'àmbit de l'Administració, novament es tractarà de determinar, incidir en el disseny o executar polítiques migratòries, exercint funcions de diversa naturalesa en un ventall que cobreix des de l'assessorament a l'execució de decisions.

NIVELLS DE FORMACIÓ

Postgrau en Migracions i Mediació Social.