2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Migracions i Mediacio Social (2007)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125221102 ECONOMIA DE LES MIGRACIONS Únic anual
Obligatòria 5
125221101 HISTÒRIA DE LES MIGRACIONS Únic anual
Obligatòria 5
125221103 MARC JURÍDIC DE LES MIGRACIONS Únic anual
Obligatòria 5
125221111 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Únic anual
Obligatòria 10
125221105 MIGRACIONS I CREACIÓ D'ESPAIS MULTICULTURALS Únic anual
Obligatòria 5
125221106 MOBILITAT GEOGRÀFICA I MIGRACIONS Únic anual
Obligatòria 5
125221104 POLÍTIQUES SOCIALS I ESTRUCTURES D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Únic anual
Obligatòria 5
125221110 PRÀCTIQUES: ESTUDI DELS CASOS Únic anual
Obligatòria 5
125221108 TÈCNIQUES QUALITATIVES Únic anual
Obligatòria 5
125221107 TÈCNIQUES QUANTITATIVES Únic anual
Obligatòria 5
125221109 TEORIA DEL CONFLICTE Únic anual
Obligatòria 5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125221112 SEMINARI D'INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES Únic anual
Obligatòria 5
125221114 SEMINARI D'ORIENTACIÓ I SEGUIMENT Únic anual
Obligatòria 10
125221113 SEMINARI DE DISSENYS DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 5
125221116 SEMINARI DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 10
125221115 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
125221117 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
125221213 ABORDATGE COMUNITARI DE LES MIGRACIONS Únic anual
Optativa 2.5
125221206 DRETS HUMANS, CIUTADANIA EUROPEA I IMMIGRACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
125221207 DRETS I DEURES DELS IMMIGRANTS A ESPANYA Únic anual
Optativa 2.5
125221210 ECONOMIA POLÍTICA DEL TRANSNACIONALISME Únic anual
Optativa 2.5
125221216 EL RÈGIM SOCIO-LABORAL DEL TREBALLADOR ESTRANGER Únic anual
Optativa 2.5
125221214 ELS INTERVENTORS SOCIALS: REFORMULACIONS DELS MODELS D'ACTUACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
125221212 ESPAIS RURALS I IMMIGRACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
125221215 ESTRANGERIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Únic anual
Optativa 2.5
125221209 FAMÍLIA I XARXA SOCIAL EN ELS FLUXOS MIGRATORIS Únic anual
Optativa 2.5
125221218 HÀBITAT URBÀ I IMMIGRACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
125221201 LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Únic anual
Optativa 2.5
125221204 NEGOCIACIÓ I DISSENY DE PROJECTES DE PROXIMITAT Únic anual
Optativa 2.5