2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125231101 CORRECCIÓ I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTICS Únic anual
Obligatòria 6
125231114 CRÍTICA LITERÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
125231118 CULTURA CLÀSSICA I CULTURA CATALANA Únic anual
Obligatòria 6
125231113 ESTRATÈGIES DEL DISCURS Únic anual
Obligatòria 6
125231104 ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITERATURA CATALANA Únic anual
Obligatòria 6
125231116 MITOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
125231103 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA Únic anual
Obligatòria 6
125231105 RECERCA I GESTIÓ DEL PATRIMONI ORAL Únic anual
Obligatòria 6
125231119 SEMINARI DE RECERCA I. TEORIA I PRÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ Únic anual
Obligatòria 3
125231120 SEMINARI DE RECERCA II. FRASEOLOGIA I CONCURRÈNCIES LÈXIQUES Únic anual
Obligatòria 3
125231121 SEMINARI DE RECERCA III. LA LLEGENDA: TEORIES I PRÀCTIQUES EN EL FOLKLORE Únic anual
Obligatòria 3
125231122 SEMINARI DE RECERCA IV. POÈTIQUES DE LA FICCIÓ Únic anual
Obligatòria 3
125231106 TALLERS I Únic anual
Obligatòria 6
125231102 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ LITERÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
125231117 TÈCNIQUES I LABORATORI DE FONÈTICA EXPERIMENTAL Únic anual
Obligatòria 6
125231115 TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125231107 DONES, CULTURA I LLENGUATGE Únic anual
Obligatòria 6
125231128 LITERATURA CATALANA ACTUAL Únic anual
Obligatòria 6
125231109 LLENGUA ESTÀNDARD I VARIACIÓ DIACRÒNICA Únic anual
Obligatòria 6
125231127 PERVIVÈNCIA I ACTUALITAT DE LA CULTURA LLATINA Únic anual
Obligatòria 6
125231111 PRÀCTICUM Únic anual
Obligatòria 24
125231123 SEMINARI DE RECERCA V. SIMBOLOGIA I MITOLOGIA EN LA LITERATURA CATALANA ROMÀNTICA Únic anual
Obligatòria 3
125231124 SEMINARI DE RECERCA VI. EL FOLKLORE EN LA LITERATURA CATALANA Únic anual
Obligatòria 3
125231125 SEMINARI DE RECERCA VII. VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC Únic anual
Obligatòria 3
125231126 SEMINARI DE RECERCA VIII. GESTIÓ DE TERMINOLOGIA I LLENGUATGES D´ESPECIALITAT Únic anual
Obligatòria 3
125231110 TALLERS II Únic anual
Obligatòria 6
125231108 TEORIA I HISTÒRIA DE L´ESCRIPTURA TIPOGRÀFICA Únic anual
Obligatòria 6
125231112 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 24