2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (2007)
 Perfil d'ensenyament

Objectius formatius

Els objectius són els següents:

a)       D’una banda, amb l’orientació professionalitzadora es pretén formar especialistes en gestió lingüística avançada en els àmbits de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals i en el de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). El màster també proporcionarà una formació que capacitarà per a altres sortides laborals: ensenyament de la llengua, assessorament i correcció, planificació lingüística, gestió del multilingüisme, treball editorial, crítica literària i gestió cultural del patrimoni literari, escrit i oral, vinculat de manera directa a l’àrea d’influència territorial de la URV en el marc cultural genèric catalanòfon.

b)      D’altra banda, amb l’orientació d’iniciació a la recerca es pretén formar investigadors que puguin fer el doctorat i s’incorporin a projectes i programes de recerca avançada d’acord amb les línies de recerca dels grups vinculats al Departament de Filologia Catalana.

Sortides professionals

El màster en llengua, literatura i cultura catalanes s’ofereix, d’una banda, als estudiants del país interessats en l’estudi de la llengua, la literatura i la cultura pròpies, tant si tenen previsions de dedicar-se a la recerca com si trien un perfil orientat a l’exercici professional; de l’altra, a estudiosos i universitaris d’arreu d’Europa que vulguin completar la seva formació en estudis catalans, estudis hispànics o estudis de filologia romànica.

A més, el màster pot tenir una demanda creixent entre professionals de les diferents branques de les humanitats, les ciències socials, l’educació i la mediació cultural, en la mesura que completarà la seva formació i els obrirà perspectives tant relacionades amb el món del treball com amb el de la recerca. En aquest sentit, el seguiment d’aquest màster  significarà per a aquests professionals l’adquisició d’una perspectiva transversal i integradora, i sovint de noves oportunitats laborals. Tenint en compte això, el màster s’adreça no sols als estudiants procedents del grau que s’implanti relacionat amb la llengua i la literatura catalanes, sinó també als estudiants procedents d’altres graus en ciències humanes i socials, a investigadors universitaris i a professionals en actiu en camps prou diversos.