2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Ensenyament de Llengues Estrangeres (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125232103 ANGLES INSTRUMENTAL Únic anual
Obligatòria 6
125232104 GRAMATICA ANGLESA Únic anual
Obligatòria 12
125232107 HISTORIA DE L'ESPANYOL Únic anual
Obligatòria 6
125232105 HISTORIA DE LA LLENGUA ANGLESA Únic anual
Obligatòria 6
125232110 L'ESPANYOL COM A SEGONA LLENGUA Únic anual
Obligatòria 6
125232108 L'ESPANYOL D'AMERICA Únic anual
Obligatòria 6
125232102 QUESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Únic anual
Obligatòria 6
125232101 QUESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Únic anual
Obligatòria 6
125232109 USOS I REGISTRES DE L'ESPANYOL Únic anual
Obligatòria 6
125232106 VARIACIO EN LLENGUA ANGLESA Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125232111 ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES Únic anual
Obligatòria 6
125232123 BASES PER L'ELABORACIÓ D'UNA TESI DOCTORAL Únic anual
Obligatòria 3
125232124 EINES DE RECERCA EMPÍRICA Únic anual
Obligatòria 3
125232114 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Únic anual
Obligatòria 3
125232116 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Únic anual
Obligatòria 3
125232121 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'A/LE Únic anual
Obligatòria 3
125232113 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'E/LE Únic anual
Obligatòria 3
125232120 MATERIALS I TÈCNIQUES D'ENSENYAMENT D'A/LE Únic anual
Obligatòria 3
125232112 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES Únic anual
Obligatòria 6
125232122 PRÀCTICUM I TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
125232119 PRÀCTICUM: ELABORACIÓ I TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 6
125232118 PRÀCTICUM: OBSERVACIÓ I TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 6
125232117 PROGRAMACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES Únic anual
Obligatòria 3
125232115 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L'ENSENYAMENT A LA CLASSE D'E/LE Únic anual
Obligatòria 6
125232125 TREBALL DE RECERCA I TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125232217 ACTIVITATS PER L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES ALS INFANTS Únic anual
Optativa 3
125232212 ANÀLISI DE MATERIALS PER L'ENSENYAMENT D'E/LE Únic anual
Optativa 3
125232223 ANGLÈS INSTRUMENTAL Únic anual
Optativa 6
125232219 ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES Únic anual
Optativa 3
125232215 CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA: LITERATURA, HISTÒRIA, ART, CINEMA Únic anual
Optativa 3
125232210 CULTURES NORD-AMERICANES Únic anual
Optativa 6
125232225 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Únic anual
Optativa 3
125232235 ESPANYOL CONVERSACIONAL Únic anual
Optativa 6
125232224 GRAMÀTICA ANGLESA Únic anual
Optativa 12
125232234 GRAMÀTICA ESPANYOLA: MORFOLOGIA Únic anual
Optativa 6
125232233 GRAMÀTICA ESPANYOLA: SINTAXI Únic anual
Optativa 6
125232238 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA Únic anual
Optativa 6
125232218 L'ENSENYAMENT D'E/LE A IMMIGRANTS Únic anual
Optativa 3
125232214 L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL AMB FINALITATS ESPECÍFIQUES Únic anual
Optativa 3
125232213 L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A CLASSE D'E/LE Únic anual
Optativa 3
125232226 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Únic anual
Optativa 3
125232228 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'A/LE Únic anual
Optativa 3
125232229 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'E/LE Únic anual
Optativa 3
125232202 LEXICOGRAFIA DE L'ESPANYOL Únic anual
Optativa 6
125232208 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS Únic anual
Optativa 6
125232232 NORMA I ÚS DE LA LLENGUA ESPANYOLA Únic anual
Optativa 12
125232216 NOVES TECNOLOGIES A LA CLASSE DE LLENGÜES ESTRANGERES Únic anual
Optativa 3
125232241 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
125232227 PROGRAMACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES Únic anual
Optativa 3
125232201 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L'ENSENYAMENT A CLASSE D'E/LE Únic anual
Optativa 6
125232237 QÜESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Únic anual
Optativa 6
125232236 QÜESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Únic anual
Optativa 6
125232207 REDACCIÓ PROFESSIONAL EN ANGLÈS Únic anual
Optativa 6
125232204 TRADUCCIÓ ANGLESA Únic anual
Optativa 6
125232239 VARIACIÓ EN LLENGUA ANGLESA Únic anual
Optativa 6