2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
english 
Ensenyament de Llengües Estrangeres (2007)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
125232101 QÜESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Only annual
Obligatòria 6
125232102 QÜESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Only annual
Obligatòria 6
125232103 ANGLÈS INSTRUMENTAL Only annual
Obligatòria 6
125232104 GRAMÀTICA ANGLESA Only annual
Obligatòria 12
125232105 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA Only annual
Obligatòria 6
125232106 VARIACIÓ EN LLENGUA ANGLESA Only annual
Obligatòria 6
125232107 HISTÒRIA DE L´ESPANYOL Only annual
Obligatòria 6
125232108 L´ESPANYOL D´AMÈRICA Only annual
Obligatòria 6
125232109 USOS I REGISTRES DE L´ESPANYOL Only annual
Obligatòria 6
125232110 L´ESPANYOL COM A SEGONA LLENGUA Only annual
Obligatòria 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
125232111 ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES Only annual
Obligatòria 6
125232112 METODOLOGIA DE L´ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES Only annual
Obligatòria 6
125232113 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D´E/LE Only annual
Obligatòria 3
125232114 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Only annual
Obligatòria 3
125232115 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L'ENSENYAMENT A LA CLASSE D´E/LE Only annual
Obligatòria 6
125232116 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Only annual
Obligatòria 3
125232117 PROGRAMACIÓ D´UNITATS DIDÀCTIQUES Only annual
Obligatòria 3
125232118 PRACTICUM: OBSERVACIÓ I IMPARTICIÓ DE CLASSES D´E/LE Only annual
Obligatòria 6
125232119 PRACTICUM: ELABORACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA CORRESPONENT A TRES SESSIONS D´E/LE Only annual
Obligatòria 6
125232120 MATERIALS I TÈCNIQUES D´ENSENYAMENT D´A/LE Only annual
Obligatòria 3
125232121 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D´A/LE Only annual
Obligatòria 3
125232122 PRACTICUM (A/LE) Only annual
Obligatòria 30
125232123 BASES PER L´ELABORACIÓ D´UNA TESI DOCTORAL Only annual
Obligatòria 3
125232124 EINES DE RECERCA EMPÍRICA Only annual
Obligatòria 3
125232125 TREBALL DE RECERCA Only annual
Obligatòria 30
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
125232201 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L´ENSENYAMENT A CLASSE D´E/LE Only annual
Optativa 6
125232202 LEXICOGRAFIA DE L´ESPANYOL Only annual
Optativa 6
125232204 TRADUCCIÓ ANGLESA Only annual
Optativa 6
125232206 SEMÀNTICA ANGLESA Only annual
Optativa 6
125232207 REDACCIÓ PROFESSIONAL EN ANGLÈS Only annual
Optativa 6
125232208 METODOLOGIA DE L´ENSENYAMENT DE L´ANGLÈS Only annual
Optativa 6
125232210 CULTURES NORD-AMERICANES Only annual
Optativa 6
125232211 CULTURA DE LES ILLES BRITÀNIQUES Only annual
Optativa 6
125232212 ANÀLISI DE MATERIALS PER L'ENSENYAMENT D´E/LE Only annual
Optativa 3
125232213 L´ENSENYAMENT DEL LÈXIC A CLASSE D´E/LE Only annual
Optativa 3
125232214 L´ENSENYAMENT DE L´ESPANYOL AMB FINALITATS ESPECÍFIQUES Only annual
Optativa 3
125232215 CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA: LITERATURA, HISTÒRIA, ART, CINEMA Only annual
Optativa 3
125232216 NOVES TECNOLOGIES A LA CLASSE DE LLENGÜES ESTRANGERES Only annual
Optativa 3
125232217 ACTIVITATS PER L´ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES ALS INFANTS Only annual
Optativa 3
125232218 L´ENSENYAMENT D´E/LE A IMMIGRANTS Only annual
Optativa 3
125232219 ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES Only annual
Optativa 3
125232223 ANGLÈS INSTRUMENTAL Only annual
Optativa 6
125232224 GRAMÀTICA ANGLESA Only annual
Optativa 12
125232225 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Only annual
Optativa 3
125232226 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Only annual
Optativa 3
125232227 PROGRAMACIÓ D´UNITATS DIDÀCTIQUES Only annual
Optativa 3
125232228 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D´A/LE Only annual
Optativa 3
125232229 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D´E/LE Only annual
Optativa 3
125232232 NORMA I ÚS DE LA LLENGUA ESPANYOLA Only annual
Optativa 12
125232233 GRAMÀTICA ESPANYOLA: SINTAXI Only annual
Optativa 6
125232234 GRAMÀTICA ESPANYOLA: MORFOLOGIA Only annual
Optativa 6
125232235 ESPANYOL CONVERSACIONAL Only annual
Optativa 6
125232236 QÜESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Only annual
Optativa 6
125232237 QÜESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Only annual
Optativa 6
125232238 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA Only annual
Optativa 6
125232239 VARIACIÓ EN LLENGUA ANGLESA Only annual
Optativa 6