2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Ensenyament de Llengues Estrangeres (2007)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
125232101 QUESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Only annual
Compulsory 6
125232102 QUESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Only annual
Compulsory 6
125232103 ANGLES INSTRUMENTAL Only annual
Compulsory 6
125232104 GRAMATICA ANGLESA Only annual
Compulsory 12
125232105 HISTORIA DE LA LLENGUA ANGLESA Only annual
Compulsory 6
125232106 VARIACIO EN LLENGUA ANGLESA Only annual
Compulsory 6
125232107 HISTORIA DE L'ESPANYOL Only annual
Compulsory 6
125232108 L'ESPANYOL D'AMERICA Only annual
Compulsory 6
125232109 USOS I REGISTRES DE L'ESPANYOL Only annual
Compulsory 6
125232110 L'ESPANYOL COM A SEGONA LLENGUA Only annual
Compulsory 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
125232111 ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES Only annual
Compulsory 6
125232112 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES Only annual
Compulsory 6
125232113 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'E/LE Only annual
Compulsory 3
125232114 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Only annual
Compulsory 3
125232115 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L'ENSENYAMENT A LA CLASSE D'E/LE Only annual
Compulsory 6
125232116 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Only annual
Compulsory 3
125232117 PROGRAMACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES Only annual
Compulsory 3
125232118 PRÀCTICUM: OBSERVACIÓ I TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 6
125232119 PRÀCTICUM: ELABORACIÓ I TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 6
125232120 MATERIALS I TÈCNIQUES D'ENSENYAMENT D'A/LE Only annual
Compulsory 3
125232121 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'A/LE Only annual
Compulsory 3
125232122 PRÀCTICUM I TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
125232123 BASES PER L'ELABORACIÓ D'UNA TESI DOCTORAL Only annual
Compulsory 3
125232124 EINES DE RECERCA EMPÍRICA Only annual
Compulsory 3
125232125 TREBALL DE RECERCA I TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
Optional
CodeNamePeriodTypeCredit.
125232201 QÜESTIONS DE GRAMÀTICA ESPANYOLA EN L'ENSENYAMENT A CLASSE D'E/LE Only annual
Optional 6
125232202 LEXICOGRAFIA DE L'ESPANYOL Only annual
Optional 6
125232204 TRADUCCIÓ ANGLESA Only annual
Optional 6
125232207 REDACCIÓ PROFESSIONAL EN ANGLÈS Only annual
Optional 6
125232208 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS Only annual
Optional 6
125232210 CULTURES NORD-AMERICANES Only annual
Optional 6
125232212 ANÀLISI DE MATERIALS PER L'ENSENYAMENT D'E/LE Only annual
Optional 3
125232213 L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A CLASSE D'E/LE Only annual
Optional 3
125232214 L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL AMB FINALITATS ESPECÍFIQUES Only annual
Optional 3
125232215 CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA: LITERATURA, HISTÒRIA, ART, CINEMA Only annual
Optional 3
125232216 NOVES TECNOLOGIES A LA CLASSE DE LLENGÜES ESTRANGERES Only annual
Optional 3
125232217 ACTIVITATS PER L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES ALS INFANTS Only annual
Optional 3
125232218 L'ENSENYAMENT D'E/LE A IMMIGRANTS Only annual
Optional 3
125232219 ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES Only annual
Optional 3
125232223 ANGLÈS INSTRUMENTAL Only annual
Optional 6
125232224 GRAMÀTICA ANGLESA Only annual
Optional 12
125232225 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES Only annual
Optional 3
125232226 LA PRAGMÀTICA COMUNICATIVA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA Only annual
Optional 3
125232227 PROGRAMACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES Only annual
Optional 3
125232228 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'A/LE Only annual
Optional 3
125232229 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE D'E/LE Only annual
Optional 3
125232232 NORMA I ÚS DE LA LLENGUA ESPANYOLA Only annual
Optional 12
125232233 GRAMÀTICA ESPANYOLA: SINTAXI Only annual
Optional 6
125232234 GRAMÀTICA ESPANYOLA: MORFOLOGIA Only annual
Optional 6
125232235 ESPANYOL CONVERSACIONAL Only annual
Optional 6
125232236 QÜESTIONS FONAMENTALS DE SINTAXI ESPANYOLA Only annual
Optional 6
125232237 QÜESTIONS FONAMENTALS DE MORFOLOGIA ESPANYOLA Only annual
Optional 6
125232238 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA Only annual
Optional 6
125232239 VARIACIÓ EN LLENGUA ANGLESA Only annual
Optional 6
125232241 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3