2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Translation and Intercultural Studies (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125233107 ANALYSIS OF AUDIOVISUAL TRANSLATION Únic anual
Obligatòria 4
125233101 BASIC READINGS IN TRANSLATION STUDIES Únic anual
Obligatòria 4
125233102 COMMUNICATING RESEARCH IN ENGLISH Únic anual
Obligatòria 4
125233104 CONTEMPORARY THEORIES OF TRANSLATION Únic anual
Obligatòria 8
125233106 FUNCTIONAL TRANSLATION ANALYSIS Únic anual
Obligatòria 4
125233103 PRINCIPLES OF EMPIRICAL RESEARCH IN TRANSLATION STUDIES Únic anual
Obligatòria 8
125233109 RESEARCH ON INTERPRETING Únic anual
Obligatòria 8
125233111 RESEARCH ON LITERARY TRANSLATION Únic anual
Obligatòria 4
125233110 RESEARCH ON TRANSLATOR TRAINING Únic anual
Obligatòria 8
125233105 SOCIOCULTURAL TRANSLATION ANALYSIS Únic anual
Obligatòria 4
125233108 TRANSLATION AND HUMAN-LANGUAGE TECHNOLOGIES Únic anual
Obligatòria 4
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125233112 CONFERENCES IN TRANSLATION STUDIES Únic anual
Obligatòria 10
125233114 MINOR DISSERTATION (TREBALL DE RECERCA) Únic anual
Obligatòria 30
125233113 RESEARCH DESIGN Únic anual
Obligatòria 20