2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Translation and Intercultural Studies (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
125233112 CONFERENCES IN TRANSLATION STUDIES Únic anual
Obligatòria 10
125233114 MINOR DISSERTATION (TREBALL DE RECERCA) Únic anual
Obligatòria 30
125233113 RESEARCH DESIGN Únic anual
Obligatòria 20