2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Translation and Intercultural Studies (2007)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:
El creixement ràpid del sector de la traducció al nivell europeu i mediterrani implica una demanda important de recerca sobre els canvis que afectin al sector. Les corresponents necessitats de formació també impliquin una demanda creixent de professors universitaris correctament preparats, amb doctorat.

El Màster actual representa la continuació del Doctorat de Traducció i Estudis Interculturals que ofereix la URV des del 2003 i que respon a aquesta doble demanda.

El programa té la Menció de Qualitat i es diferencia dels programes de formació per a la recerca que ofereixin la UAB i la UPF (també amb Menció de Qualitat) pels fets que 1) tot l’ensenyament es fa en anglès, 2) per conseqüència, la projecció internacional es major, 3) inclou cursos sobre com investigar les noves tecnologies, 4) és parcialment virtual (blended learning environment).

La majoria dels alumnes del programa actual són professors de traducció o de llengües. D’altres són traductors i intèrprets professionals. Les seves recerques tracten principalment de 1) les noves metodologies d’ensenyament de la traducció, 2) l’impacte dels canvis tecnològics i sociològics del sector, 3) les necessitats de serveis lingüístics per a les noves demandes socials (immigració, turisme, seguretat). 

Molts dels temes de recerca responen a les demandes de les empreses del sector de la localització, així com als serveis públics que responen a la immigració, al turisme i la necessitat de seguretat, on les amenaces són cada vegada més internacionals. Resta molt a fer per integrar la recerca al sector empresarial, però el Grup d’Estudis Interculturals ja ha començat a fer camí (el seu projecte de recerca sobre l’impacte de les noves tecnologies treballa amb les empreses de localització).

La potencial internacional del programa és evident pel fet que el Grup d’Estudis Interculturals (organisme responsable) és membre del consorci Translation Studies Multi-European Doctoral Programme (TRANSPHD), que comença un Programa Intensiu ERASMUS 1 el 2006 amb la missió d’unificar els criteris per a la formació d’investigadors de la traducció.


FIGURES:
La formació és només per a la recerca. Per tant, els àmbits de treball són: 1) projectes de recerca a tots els nivells, 2) ensenyament universitari, 3) projectes o programes oficials de planificació lingüística i cultural.  

FUNCIONS I TASQUES:

1)     Projectes de recerca: El programa inclou formació en les tècniques de la recerca empírica en ciències socials

2)     Ensenyament universitari: El programa és innovador en la seva incorporació de noves tecnologies i metodologies; inclou també una mòdul sobre la formació de traductors.

3)     Planificació lingüística i cultural: El programa inclou les metodologies de la sociologia empírica descriptiva i de l’economia aplicada.