2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Translation and Intercultural Studies (2007)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Domini dels trets principals de la recerca internacional en l’àrea de treball.
  AC2 Domini dels metallenguatges de les teories actuals de la traducció
  AC3 Domini de les normes de l’anglès acadèmic.
  AC4 Domini dels paradigmes de la recerca actual sobre la traducció i la interpretació.
  AC5 Domini de les diferents modalitats actuals de la traducció i la interpretació.
  AC6 Comprendre els principis dels Estudis Descriptius de la Traducció
  AC7 Domini la història i l’impacte de les tecnologies lingüístiques.
  AC8 Domini de la teoria del capitals socials i la de les xarxes d’actors.
  AC9 Domini de les investigacions principals sobre la traducció i la interpretació.
  AC10 Capacitat per identificar punts febles de projectes de recerca.
  AC11 Domini dels marcadors textuals de funcions comunicatives.
  AC12 Domini de l’edició professional de textos electrònics.
  AC13 Domini de programari de gestió de terminologia
  AC14 Domini de programari de memòria de traducció.
  AC15 Domini de la utilització de corpus lingüístics per a la recerca.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC2 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC3 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC4 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC5 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC6 Treballar en equip i gestionar equips
  BC7 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no experts
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió de l'anglés.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)